Hvad leder du efter?

Nyheder

Ny strategi for elitevoltigering

Dansk elitevoltigering har længe haft en plads i toppen af de internationale ranglister. I kølvandet på 2022’s flotte resultater fra VM i Herning, hvor Danmark vandt både hold sølv og individuel bronze, er der formuleret en strategi for, hvordan Danmark fortsætter med at holde et højt niveau i voltigering, på de internationale baner.


Strategiens formål er at skabe et godt og solidt fundament for de danske voltigører, og give dem de bedst mulige betingelser for at holde Danmarks flotte placering i toppen af international voltigering. Strategien tager udgangspunkt i tre centrale indsatsområder:

  1. Opkvalificering af trænere, longeførere og heste
  2. Etablering af grundtræningskultur
  3. Arbejde gennem støttestrukturer mellem alle aktører i sporten

Opkvalificering af trænere, longeførere og heste
Det første og vigtigste indsatsområde for elitevoltigering er opkvalificering af de trænere, der underviser udøverne på højeste, nationale niveau. Trænerniveauet er afgørende for, at dansk voltigering kan fortsætte med at levere topresultater. Veluddannede trænere er en del af forudsætningerne for at sikre en fremtid med dygtige voltigører i Danmark. Vigtige handlinger indenfor opkvalificering af trænere er bl.a. fokus på longetræning og træning af konkurrenceparathed hos hestene. Derudover vil der blive fokuseret på at skabe et sparringsrum mellem trænerne, så de i højere grad kan bruge hinanden til erfaringsudveksling og læring.

Etablering af grundtræningskultur
Det andet, og meget vigtige, indsatsområde er etablering af en kultur blandt voltigørerne, hvor grundtræning er en naturlig del af både trænernes og udøvernes bevidsthed og inkorporeret i den daglig træning. I voltigering indgår der en høj grad af krævende, fysiske øvelser - derfor er det vigtigt, at der fra start dannes grobund for en kultur, hvor den fysiske grundtræning er i orden. I praksis betyder det, at der, i brutto- og talenttrups-sammenhæng, kommer et øget fokus på den fysiske træning i forhold til tidligere.

Arbejde gennem støttestrukturer mellem alle aktører i sporten
Grundet voltigeringens organisering og størrelse i Danmark er der et stort behov for, at de aktører der er i elitesporten i voltigering, bruger hinanden så meget som muligt til støtte, sparring og hjælp. Der skal opbygges et bagland, hvor støtte, hjælp og sparring kan leve ift. forskellige grupper.

Dette skal ske igennem støttestrukturer hos både voltigører, forældre, stævnearrangører og, som tidligere nævnt, trænere. Holdlederne og DRF skal etablere disse strukturer samt opfordre til og sikre, at aktørerne bruger dem efter hensigten. Støttestukturer kan f.eks. være Buddy-ordninger mellem voltigører eller forældreteams til hjælp ved samlinger i hhv. Jylland og på Sjælland.

Det strategiske arbejde er forankret hos de to holdledere i voltigering, Maria Hess og Maria Frimark, samt i DRF’s Afdeling Klub & Sport. Desuden er strategien udarbejdet med stor hjælp og sparring fra nøglepersoner i sporten, som hver især har bidraget til strategiens indhold.

Sideløbende med elitearbejdet arbejdes der videre på at få sporten til at vokse på breddeniveau, så voltigering generelt kan blive større og mere udbredt i Danmark.