Hvad leder du efter?

DRF

Privatlivspolitik

Vi behandler personoplysninger og har derfor denne privatlivspolitik, hvor du kan læse til hvilke formål og hvordan vi behandler dine personoplysninger. Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede interesser.


Find DRF's privatlivspolitik i én samlet PDF her.

Dansk Ride Forbund (herefter ”DRF” og ”vi”) er et specialforbund under Danmarks Idrætsforbund. Vi arbejder for 

 • at udvikle og udbrede samspillet mellem hest og menneske med fokus på sikkerhed for begge parter, trivsel og sundhed for hesten og harmoni mellem alle
 • at være en effektiv interesse- og serviceorganisation for rideklubberne og deres medlemmer 
 • at varetage dansk ridesports interesser i forhold til nationale og internationale organisationer.  

For at vi kan udføre disse opgaver, er vi nødt til at have viden om vores klubber, frivillige og ryttere. Nedenfor kan du læse om, hvilke personoplysninger vi registrerer om dig, hvad vi bruger personoplysningerne til samt dine rettigheder herved. Oplysning om behandlingen af persondata om DRF’s ansatte gives samtidig med tilbud om ansættelse og er ikke omfattet af denne politik.
 

 1. DATAANSVARLIG

DRF er dataansvarlig for de personoplysninger, som vi behandler.
Vores mål med privatlivspolitikken er, at du skal føle dig tryg i forhold til, hvordan vi behandler dine personoplysninger. Du kan her orientere dig om, hvem vi behandler personoplysninger om, hvordan vi behandler dem, hvilke oplysninger vi indsamler og hvorfra, hvem vi deler dem med og hvor længe vi opbevare dem.

DRF er ansvarligt for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget fra dig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivningen. 
 

 1. KONTAKTOPLYSNINGER

Dansk Ride Forbund (DRF)

Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby

CVR: 10882915

Telefon: +45 78 71 26 30

Mail: info@rideforbund.dk

Website: www.rideforbund.dk

 1. FORMÅL OG RETSGRUNDLAG FOR BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål og på følgende retsgrundlag:
 

 • kontakt til klubben, frivillige og de af klubben oplyste kontaktpersoner med informationer, der er relevante for den funktion, du varetager i rideklubben
 • rådgivning og vejledning af rideklubberne
 • afholdelse af repræsentantskabsmøde, temamøder, konferencer og lignende 
 • planlægning, afholdelse og kontakt vedrørende forbundets kurser 
 • administration af uddannelsesforløb for Rideskolemanagerelever, Rideinstruktørelever og Beriderelever
 • administration af jobansøgere
 • udsendelse af nyhedsbreve og materialer
 • kontakt til dig om relevante forhold for ryttere  
 • brug af billeder taget i og omkring ridebanen
 • registrering af rytterklassificering samt udveksling af dette med mellem klubber via Equipe (sker kun, hvis du har oprettet et profil på www.rideforbund.dk
 • eventuel registrering på en eller flere ranglister i forbindelse med stævnedeltagelse
 • opbevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og historiske formål – som fx danmarksmestre eller lignende
 • udstedelse og fremsendelse af officialskort til officials
 • udsendelse af magasinet "Ridehesten" til DRF’s udvalgsmedlemmer  

Retsgrundlag for behandlinger i DRF

1) Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af interesseafvejningsreglen i persondataforordningens artikel 6, stk. 1. (der henvises til afsnittet for ”klubbens frivillige”, ”DRF-frivillige”, ”Licensryttere”, ”Landsholdsryttere og ryttere med international licens” og ”Kursus- og mødedeltagere”)

2) Retsgrundlaget for behandlingen af dit CPR-nummer til brug for indhentelse af børneattest følger af Databeskyttelseslovens kapitel 3, jf. børneattestloven § 1. Der indhentes årligt børneattest for holdledere, trænere og sportschefer i Eliteafdelingen. For ansatte medarbejdere i DRF benyttes CPR-nummer i forbindelse med lønbehandlingen, se herudover afsnittet for ”Jobansøgere”.

3) Retsgrundlaget for behandlingen af dit CPR-nummer til brug for administration af vores uddannelser følger af Databeskyttelseslovens kapitel 3, jf. Eksamensbekendtgørelsen § 31, til udstedelse af eksamensbevis for gennemført uddannelse. (der henvises til afsnittet for ”Rideskolemanagerelever, Rideinstruktørelever og Beriderelever”)

4) Samtykke i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1. Denne behandlingshjemmel benyttes i forbindelse med brug af portrætfotos, henvendelser angående kommercielle aktiviteter og ved eventuel offentliggørelse af personlige kontaktoplysninger (navn) på DRF’s hjemmeside. (der henvises til afsnittet for ”Landsholdsryttere og ryttere med international licens”)
 

 1. KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER

Klubbens frivillige
Vi behandler alene almindelige personoplysninger i form af fødselsdato, navn, adresse, telefonnumre, e-mail og funktion i klubben. Klubbens bestyrelsessammensætning er på www.rideforbund.dk offentligt tilgængeligt med visning af almindelige personoplysninger. 

DRF’s frivillige
Vi behandler alene almindelige personoplysninger i form af fødselsdato, navn, adresse, telefonnumre, e-mail og funktion som frivillig. Din funktion som frivillig er via www.rideforbund.dk offentligt tilgængeligt med visning af almindelige personoplysninger. I forbindelse med refusion af udgifter og udbetaling af kørselsgodtgørelse vil vi tillige registrere CPR nummer og bankkonto som efter behandling, kun er synlig for ansvarlige medarbejder i økonomiafdelingen. For officials vil der også ske registrering af kvalifikationer, kursusdeltagelse og evt. evalueringer/klager af relevans for funktionen som official.

Licensryttere 
Vi behandler alene almindelige personoplysninger i form af fødselsdato, navn, adresse, telefonnumre, e-mail og rytterstatus. På www.rideforbund.dk vil dit navn, din rytterstatus og dine stævneresultater fremgå synligt for alle. Din e-mail, adresse, telefonnummer og fødselsdato vil ved stævnetilmelding blive tilgængelig for danske stævnearrangører via Equipe.


Landsholdsryttere og ryttere med international licens
Vi behandler alene almindelige personoplysninger i form af navn, adresse, telefonnumre og e-mail hvis du bliver udtaget til bruttogruppen i dressur, spring og military.

Kursus- og mødedeltagere
Vi behandler alene almindelige personoplysninger i form af fødselsdato, navn, adresse, telefonnumre, e-mail med registrering af kursus/mødedeltagelse.

Rideskolemanagerelever, Rideinstruktørelever og Beriderelever
Vi behandler alene de personoplysninger som du videregiver til os, når du tilmelder dig Rideskolemanageruddannelsen og Rideinstruktør- og Berideruddannelsen, se nedenfor. Vi behandler dem i overensstemmelse med gældende lovgivning.

For vi kan administrere dit uddannelsesforløb, skal vi have efterstående personoplysninger. Det er dit navn, adresse, kontaktinfo, CPR-nr., evt. tidligere eksamensbeviser, dine karakterer undervejs i uddannelsen, dine praktikaftaler, dine eventuelle sygemeldinger, funktionsnedsættelse m.m.
Personoplysninger af denne art har vi hjemmel til at indsamle og behandle jf. Erhvervsuddannelsesloven.

Vi indhenter også billeder og videoer til markedsføring af uddannelserne, dette sker efter dit samtykke hertil.

Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes, efter du har tilmeldt dig.

Jobansøgere 
I forbindelse med at du sender en jobansøgning til os på job@rideforbund.dk, vil du blive informeret om DRF’s persondatapolitik for behandling af dine personoplysninger. Dette gælder uanset, om du søger uopfordret eller på baggrund af et stillingsopslag til lønnet eller frivillig post.

De personoplysninger du afgiver i forbindelse med fremsendelse af din jobansøgning, eller på anden vis som led i et rekrutteringsforløb, bliver alene anvendt og opbevaret til brug for gennemførelse af en rekrutteringsproces, samt i forbindelse med en eventuel ansættelse. 

Personoplysningerne indsamles og opbevares på vegne af DRF som dataansvarlig.  

Vi behandler dine personoplysninger fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Når du søger job hos os, vil du i forbindelse med en almindelig ansøgning give os følgende data og dokumenter:

 • E-mailadresse
 • Navn
 • Adresse
 • Privattelefon
 • CV
 • Ansøgning

Har du spørgsmål til vores behandling af personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os herom på job@rideforbund.dk.

Dine oplysninger videregives kun til andre, hvis de er involveret i rekrutteringsforløbet, og der kan være tale om: Rekrutteringsvirksomhed, leverandør af personlighedstest. 

Videregivelse af dine personoplysninger til andre virksomheder sker i henhold til skriftlige aftaler med de pågældende parter.

Da DRF har en berettiget interesse i at finde de bedst egnede kandidater til et job, kan vi indhente referencer fra tidligere arbejdsgivere, uddannelsesinstitutioner eller andre relevante parter. Der indhentes ikke reference (fra din nuværende arbejdsgiver) uden dit samtykke.

I forbindelse med din ansøgning er der mulighed for, at vi vil søge offentligt tilgængelige oplysninger via Google, LinkedIn, Facebook, Twitter etc.

DRF indhenter ikke følsomme personoplysninger (herunder helbredsoplysninger) uden dit udtrykkelige samtykke. I forbindelse med din ansøgning opfordres du til at oplyse om eventuelle helbredsmæssige forhold, som har væsentlig betydning for dine muligheder for at udføre det job, du søger.

I forbindelse med ansættelse til visse stillinger kan det være aktuelt at indhente oplysninger fra tredjepart om eksempelvis strafbare eller økonomiske forhold (fx straffeattest/børneattest hos Politiet eller oplysning fra kreditoplysningsbureau). Såfremt dette er relevant for den stilling, du søger, indhenter vi forinden dit samtykke hertil.

DRF opbevarer selv oplysninger om jobansøgere, og overholder gældende krav til it-sikkerhed.

DRF opbevarer din ansøgning og andre oplysninger indtil vi har vurderet ansøgningen, og såfremt der er tale om et konkret stillingsopslag, indtil vi har gennemført og afsluttet rekrutteringsprocessen, dog maksimalt en periode på 6 måneder. Hvis du ansættes i DRF, vil din ansøgning blive opbevaret i løbet af dit ansættelsesforhold.

Uopfordrede ansøgninger opbevares ikke.
 

 1. MODTAGERE ELLER KATEGORIER AF MODTAGERE

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Betalingssystemer med henblik på aktivitetsdeltagelse
 • Evt. bank og forsikring
 • Politiet – hvis der er krav til indhentelse af straffeattest/børneattest
 • Rådgivere som advokater og revisorer m.fl.
 • Samarbejdspartnere ifm. Talentarbejde/håndtering, f.eks. Team Danmark
 • Offentlige myndigheder, f.eks. SKAT for løn/honorar administration, gavedonationer m.m.
 • Danmarks Idrætsforbund

DRF forbeholder sig retten til at videregive dine personoplysninger til offentlige myndigheder, herunder SKAT og politiet, hvis der er mistanke om misbrug eller anden kriminel adfærd.
 

 1. OVERFØRSEL AF OPLYSNINGER TIL TREDJELANDE

DRF videregiver som udgangspunkt ikke personoplysninger til lande udenfor EU/EØS. Men skulle der opstå en situation, hvor DRF har behov for at videregive og er dataansvarlig, vil dette ske efter lovligt overførselsgrundlag jf. databeskyttelsesforordningen. 
DRF videregiver almindelige personoplysninger i form af navn, fødselsdato, telefonnumre og e-mail til FEI’s (Fédération Équestre Internationale, HM King Hussein I Building, Chemin de la Joliette 8, 1006 Lausanne, Switzerland) database i forbindelse med oprettelse ryttere og hesteejere ved stævnetilmelding og oprettelse af heste. (Der henvises til Datatilsynet, link: https://www.datatilsynet.dk/internationalt/tredjelandsoverfoersler)
 

 1. HVOR FÅR VI DINE PERSONOPLYSNINGER FRA

Personoplysningerne behandlet af DRF indhentes når du benytter dig af vores tjenester og muligheder, hvor dine persondata er indgivet af dig i forbindelse med oprettelse, optagelse og ansættelse.  

 1. OPBEVARING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi opbevarer dine oplysninger sikkert og fortroligt, så længe vi har et sagligt behov for det. Vi beskytter dem mod, at de utilsigtet bliver tilintetgjort, går tabt eller forringes og mod, at de kommer til uvedkommendes kundskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven. Det betyder bl.a., at når du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev, opbevarer vi dine oplysninger, indtil du framelder dig servicen.
Vi opbevarer desuden dine oplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde DRF’s forpligtelser over for dig som bruger og for at opfylde loven. Det gælder f.eks. forbindelse med bogføringslovens regler om opbevaring af bogføringsmateriale i 5 år. I rekrutteringsmæssige sammenhænge opbevarer vi dine oplysninger i kortere tid. Se afsnittet om rekruttering.
 

 1. SIKKERHED

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. Ved henvendelse til DRF kan du derimod anmode om, at DRF behandler dine personoplysninger anonymt.
 

 1. RETTEN TIL AT TRÆKKE SAMTYKKE TILBAGE

Dit samtykke er frivilligt. Fortryder du, har du ret til at trække dit samtykke tilbage. Tilbagetrækningen skal ske ved at du kontakter os på e-mail: info@rideforbund.dk.
Trækkes samtykket tilbage, vil vi fra det tidspunkt, samtykket er trukket tilbage, stoppe den videre behandling af dine personoplysninger.
Tilbagetrækningen påvirker ikke lovligheden af den behandling af dine persondata, der har fundet sted.
 

 1. DINE RETTIGHEDER

I forbindelse med DRF’s behandling af dine personoplysninger, har du følgende rettigheder:

Ret til indsigt i hvilke personoplysninger DRF behandler om dig
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig. DRF vil normalt svare indenfor 1 måned

Ret til at få berigtiget fejlagtige oplysninger
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet

Ret til at få slettet oplysninger, som ikke længere er relevante
DRF gemmer dine indtastede oplysninger, så længe der er et sagligt formål med opbevaringen. Dette er f.eks. tilfældet, hvis du tidligere har haft licens, men i en periode ikke betaler denne. Her vil vi gemme dine oplysninger i tilfælde af, at du i fremtiden ønsker at tegne licens igen. Såfremt du ikke ønsker, at vi skal opbevare dine personoplysninger, når du ikke længere er aktiv (licensrytter, bestyrelsesmedlem, udvalgsmedlem etc.), kan du til enhver tid bede os om at anonymisere dine oplysninger. Der er ikke mulighed for sletning af dine oplysninger, herunder opnåede resultater Jf. forbundets Fælles Bestemmelser fra www.rideforbund.dk

Du kan altid anonymisere din profil på www.rideforbund.dk, men skal være opmærksom på, at dette ikke sletter din registrering i DRF’s database, men kun anonymiserer denne. 

Gøre brug af dine rettigheder
Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder efter databeskyttelseslovgivningen kan du kontakte DRF på følgende måder:
Telefon: 78 71 26 30
Mail: info@rideforbund.dk

Ret til at gøre indsigelse mod uberettiget behandling
Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du sende en sende en mail til info@rideforbund.dk.
 

 1. COOKIES

Cookies er små tekstfiler, der indeholder bogstaver og tal som gemmes på din computer. Disse cookies gør det muligt at indsamle information om, hvilke sider og funktioner brugeren anvender og besøger. Du kan læse mere om, hvilke cookies vi anvender, formålet med indsamlingen og hvordan du kan slette eller afvise dem i vores cookie politik.

Sådan bruger vi tredjepartscookies
Cookies, som DRF ikke selv placerer i din browser, men som vi har givet mulighed for, at andre parter kan placere i din browser, kan betegnes som ”tredjepartscookies”, fordi de er placeret af tredjeparter. De data der i den forbindelse indsamles, ser vi ikke hos os. De eksterne leverandører, vi anvender, har vi alle indgået databehandleraftaler med i overensstemmelse med databeskyttelsesloven.

Cookies til statistik
Vi anvender cookies til statistiske formål. Cookies hjælper os med at få overblik over dit besøg på www.rideforbund.dk, herunder at gennemføre markedsundersøgelser, undersøge hvor mange besøgende vi har på hjemmesiden, undersøge hvordan brugerne færdes på hjemmesiden, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiden til dine behov og interesser.

Markedsføring

Vi viser bannerreklamer på www.rideforbund.dk. Reklamerne målrettes ved cookies. De cookies, der i den forbindelse placeres på din computer eller i din webbrowser, vil typisk indsamle oplysninger omkring din IP-adresse, din navigering på vores hjemmeside, og eksempelvis hvorvidt du anvender en computer, en tablet eller en mobil. Oplysningerne bruges til at målrette annoncer, så du møder de annoncer, der er mest relevante for dig. Vores udbyder af bannerannoncører, Step A/S, benytter sig af Google, Oracle, Adform og Tealium Inc og derved sætter henholdsvis Google, Oracle, Adform og Tealium Inc cookies på rideforbund.dk. Du kan læse mere om, hvilke typer cookies disse partnere anvender ved at klikke på manage preference nederst til venstre og klikke på cookie details for målrettede cookies.

Afvisning af cookies

Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ved at klikke på manage preferences (se nederst til venstre på din browser) og fravalge de cookies, vi anvender. Vær opmærksom på, at hvis du gør det, vil du ikke kunne se annoncer tilpasset dig. Du vil ligeledes kunne klikke på manage preferences (se nederst til venstre på din browser) og tilpasse de cookies, som vi indhenter.

Sletning af cookies

Vi håber, du forsat vil give os mulighed for at reklamere målrettet, men du har altid mulighed for at fravælge cookies i din egen browser.
 

 1. KLAGE TIL DATATILSYNET

Det er Datatilsynet, som fører tilsyn med, at reglerne i persondatalovgivningen overholdes i Danmark.
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med måden, vi behandler dine personoplysninger på.  Datatilsynets kontaktoplysninger kan findes her www.datatilsynet.dk.
 

 1. REVIDERING AF PRIVATLIVSPOLITIKKEN

Vi opdaterer denne privatlivspolitik, hvis der sker ændringer i den måde, som vi behandler dine persondata på. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores www.rideforbund.dk.
 

 1. OPDATERING AF PRIVATLIVSPOLITIK

Dette er 3 version af DRF’s privatlivspolitik skrevet den 8. maj 2023