Hvad leder du efter?

DRF

Valg af medlemmer og suppleanter til appeludvalget

Alle udvalgsmedlemmer, som er på valg i år 2024, genopstiller. Der er ingen modkandidater.


Følgende er på genvalg til appeludvalget ved årets repræsentantskabsmøde:

  • Henrik Tofte Olesen (nuværende medlem)
  • Pernille Nordskov (nuværende medlem)
  • Hanni Kasprzak (nuværende medlem)
  • Per Albæk Skjærbæk (nuværende suppleant)

​Du kan læse mere om DRF’s appeludvalg på rideforbund.dk.