Hvad leder du efter?

DRF

Repræsentantskabsmøde 2022Dansk Ride Forbunds repræsentantskabsmøde fandt i 2022 sted på Severin Kursuscenter i Middelfart lørdag den 2. april. Se alle valgresultater i denne nyhed, og læs referatet af mødet her. Se desuden Årsrapport 2021 inkl. budget 2022 her.

Repræsentantskabsmødet indeholdt et formiddags- og eftermiddagsprogram. Her kan du se eller gense nogle af præsentationerne fra formiddagsprogrammet:

Dagsorden for eftermiddagsprogrammet - det officielle Repræsentantskabsmøde - så således ud:

Indhold

Velkomst og introduktion 

 1. Valg af dirigent – afstemning
 1. Bestyrelsen aflægger beretning 
 1. Forelæggelse af det reviderede regnskab
 1. Fremlæggelse af budget 2022 
 1. Optagelse af nye medlemmer 
 1. Behandling af indkomne forslag

Repræsentantskabsmødet suspenderes midlertidigt og priserne Årets Klub og Årets Official samt DRF's ærestegn uddeles. Herefter genoptages Repræsentantskabsmødet.

 1. Valg af formand 
 1. Valg af øvrige medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 
 1. Valg af medlemmer og suppleanter til appeludvalget 
 1. Valg af revisor og revisorsuppleant 
 1. Eventuelt
Afslutning