Hvad leder du efter?

DRF

Årets Klub

Her kan du se videoen om årets klub og lære mere om, hvad det netop var, der gjorde, at Tankefuld Rideklub løb med titlen for 2023.


Prisen som Årets Klub gives til en klub, som i 2023 har ydet en særlig indsats ved:  

 • At have gået nye veje indenfor rekruttering af nye medlemmer og/eller har oplevet stor fremgang i klubbens medlemstal.  

 • Eller, har gjort noget særligt indenfor medlemspleje og fastholdelse af deres medlemmer  

 • Eller, har iværksat særlige tiltag for at værdsætte og respektere det frivillige arbejde og/eller klubben har gjort en særlig indsats for de frivillige.  

 • At klubben er gået nye veje indenfor afvikling af stævner, der imødekommer rytternes ønsker.  

 • Eller, at klubben er gået nye veje indenfor samarbejde med skoler, institutioner, SFO’er eller kommuner.  

 Årets Klub 2023 har i 2023 udviklet sig, investeret, tænkt nyt og generelt været gode til at gå nye veje for at rekruttere medlemmer og fastholdelse af eksisterende. 

Klubben er i rivende udvikling, og de har integreret rigtig mange af Dansk Ride Forbunds tiltag og koncepter i klubben. 

Klubben har blandt andet oplevet høj stigning i antal af undervisningstimer i elevskolen, og de har integreret voltigeringshold i klubben samt gjort en ære ud af uddannelse af voltigeringshest og trænere. 

 ​Derudover har klubben: 

 • Deltaget i DRFs Elevskolecup med flot placering 

 • Flere placerede ekvipager ved distriktsmesterskaber i dressur og springning

 • Medlemsarrangementer på månedlig basis 

 • Ryttermærker integreret i elevskolen 

 • Stillet krav om, at undervisere gennemfører DRFs grundkursus for elevskoleundervisere 

 • Samarbejde med lokale, sociale aktører som f.eks. Svendborg Kommune, Danmarks motionsuge, Red Barnet og Dansk Flygtningehjælp 

 • Er en af DRFs pilotklubber omkring projektet Antibulli Ridning 

Denne udvikling af nye aktiviteter og tiltag kunne ikke lade sig gøre uden de mange ildsjæle, som til dagligt yder et stort frivilligt arbejde i klubben.