Hvad leder du efter?

Repræsentantskabsmøder

Repræsentantskabet er forbundets øverste myndighed. Der afholdes et årligt ordinært repræsentantskabsmøde - normalvis i april - og her på siden vil de for mødet relevante informationer og dokumenter løbende blive gjort tilgængelige.


 

Årets Repræsentantskabsmøde afholdes lørdag den 17. april 2021.

1. Årsrapport 2020 (kommer senere)

2. Årsberetning 2020 (kommer senere)

3. Kandidater på valg til bestyrelsen

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg i 2021:

Ulf Helgstrand (formand) Genopstiller
Jakob Ravnsbo (medlem) Genopstiller
Helle S. Madsen (medlem) Genopstiller

Thomas Vogt Hansen (medlem)

* I forbindelse med Anne-Mette Binders afgang som bestyrelsesmedlem inden valgperiodens udløb, er Thomas Vogt Hansen som 1. suppleant indtrådt i bestyrelsen som ordinært medlem frem til repræsentantskabsmødet 2021. Thomas Vogt Hansen genopstiller som ordinært medlem.

Genopstiller

2. suppleant

* I forbindelse med 1. suppleantens indtræden i bestyrelsen som ordinært medlem, overgår Ditte Bach Sørensen som 2. suppleant til 1. suppleant posten, og 2. suppleant posten er dermed vakant.  

Vakant

Se i øvrigt DRF’s vedtægter §7 for mere information om valg til bestyrelsen og dens sammensætning.

4. Kandidater på valg til Appeludvalget

Carsten Lorentzen Genopstiller
Lars Langhoff Genopstiller
William Kanta (suppleant) Genopstiller


5. Kandidater på valg til revisorposter

Statsautoriserede revisorer fra Ernst & Young P/S (stiller op til posten som revisor)
Statsautoriserede revisorer fra Ernst & Young P/S (stiller op til posten som revisor-suppleant)


6. Kandidater til Årets Klubpris

7. Præsentation af nye klubber til optagelse i DRF