Hvad leder du efter?

Rideklub & elevskole

Ryttermærker

Ryttermærkeuddannelsen er Dansk Ride Forbunds sikkerheds- og grunduddannelse, som rideklubber kan udbyde til ryttere. Uddannelsen lærer rytteren, at sikkerheden altid skal komme først, og den bør derfor være en naturlig del af alle rytteres uddannelse. Nedenstående tabel viser de temaer, der gennemgås i ryttermærkerne på de forskellige niveauer:


New column

Om ryttermærkerne
Ryttermærkerne består af tre niveauer: begynder, let øvet og øvet. I ryttermærkerne gennemgås en række praktiske færdigheder og teoretiske temaer, der gennem de tre niveauer gradvist udbygges og nuanceres i takt med elevens alder og træningsniveau. De tre niveauer giver basisviden, der klæder eleven på til at omgås, forstå og pleje heste både fra jorden og i ridningen på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.

Opgradering pr. 1. januar 2021
For at imødekomme, at uddannelse af ryttere er noget, der sker kontinuerligt, ønsker Dansk Ride Forbund, at ryttermærkeundervisningen skal foregå over en længere periode end hvad det tidligere har været, samt være mere praksisbaseret, så eleverne får knyttet teori til både hestehold og ridning i praksis. Således har ryttermærkerne fra 2021 fået en opgradering, så fagstoffet matcher elevernes evner og aldersniveau. Elevskolerne kan nu integrere ryttermærkeundervisning i elevskolen, hvor ryttermærkeundervisningen netop kan strække sig over en længere periode. Eleverne vil dermed kunne opnå et højere læringsniveau omkring fagstoffet, da de får tid til at udøve teori i praksis, samt større mulighed for gentagelse og repetition og dermed også danne de gode vaner vi ønsker for dem. Derudover giver ryttermærkerne elever såvel som elevskoleunderviser en rød tråd at følge i undervisningen og sikrer, at eleven får en fyldestgørende uddannelse.

Online ryttermærkeprøve
Hvert enkelt ryttermærke afsluttes med den tilhørende ryttermærkeprøve, der tages online efter indstilling fra underviseren. Ryttermærkeprøverne tages online via Go! Alle elever, der vil tage en prøve, skal derfor have oprettet en gratis Go!-profil. Prøverne tages i kontinuerlig rækkefølge, dvs. at eleven skal have gennemført Ryttermærkeprøve 1 inden eleven kan tage Ryttermærkeprøve 2 osv. Når eleven er klar til at tage en Ryttermærkeprøve, skal klubben indstille eleven til prøven via Go!. Det er kun muligt for klubber at indstille elever til prøverne. Man kan ikke som privatperson tilgå prøverne uden at være indstillet af en klub. 

Prøverne kan tages på både smartphone, tablet og computer. Spørgsmålene i prøverne bliver ikke stillet i samme rækkefølge, hvilket betyder at eleverne/rytterne kan sidde sammen og tage prøverne i en rytterstue eller lign. uden at kunne kigge ved hinanden. Ved gennemførsel af en Ryttermærkeprøve får eleven tildelt en fysisk ryttermærkenål, samt et badge på Go!, som en anerkendelse af dennes færdigheder, viden om samt forståelse for hesten.

Som følge af, at børn ned til 7-års alderen kan tage ryttermærkeprøver, er prøverne indstillet således, at alle elever består prøverne. Hvis eleven svarer forkert på et spørgsmål, bliver spørgsmålet stillet igen indtil eleven svarer korrekt. På denne måde undgår vi, at eleven får en dårlig oplevelse med det, at gå til prøve, samtidig med at der er en læring i at finde det korrekte svar efter at have svaret forkert. 

Socialt arrangement
Vi opfordrer alle klubber til at afholde de online ryttermærkeprøver som et socialt arrangement i klubben, da det sociale aspekt er af stor værdi for den enkelte elev og det generelle sammenhold i elevskolen. Ryttermærkeprøverne kan med fordel tages i en rytterstue/opholdslokale, hvor eleverne tager prøven samtidig, og hvor der efterfølgende vil være en overrækkelse af ryttermærkenåle og eventuelle diplomer. Som klub må I meget gerne gøre lidt ekstra ud af arrangementet, hvor I. f.eks inviterer nogle forældre, der kan medbringe kage, snacks og drikkelse, samt sørge for, at eleverne får en hyggelig og social dag sammen.

Alt er gratis – både for klubber og ryttere
Endnu en ny ting ved de opdaterede ryttermærker er, at de er 100% gratis – både for klubber og elever. Derudover får alle elever, til og med 16 år, der har gennemført en ryttermærkeprøve, tilmed 50% rabat på deres D-licens, hvis de køber licensen i det år ryttermærkeprøven er gennemført.

Interesseret i ryttermærkerne? 
Flere klubber har allerede afholdt ryttermærkeundervisning samt ryttermærkeprøver førhen og er derfor parate til at gå i gang med det at tilbyde de opdaterede ryttermærker på egen hånd, mens andre klubber måske har brug for mere støtte og rådgivning i forbindelse implementeringen af ryttermærkerne i elevskolen. Uanset hvad jeres udgangspunkt er, kommer DRF’s konsulenter meget gerne på besøg hos jer i klubben, hvor vi vil være behjælpelige med hele processen vedrørende implementeringen af ryttermærkerne i elevskolen – alt fra tanke til implementering i praksis.

Hvis du/I kunne tænke jer at tilbyde ryttermærker i klubbens elevskole, er I meget velkomne til at anvende både de nye ryttermærkefagplaner, lektionsbeskrivelser, øvelsesark, videoer mm. som du/I finder under materiale.

Kontakt gerne elevskole@rideforbund.dk eller ring til os på 78 71 26 30, hvis du/I har flere spørgsmål vedrørende ryttermærkerne eller ønsker at få hjælp til at komme igang.

New column

Sponsorer:

New column

New column

New column