Hvad leder du efter?

Teknisk delegeret

Teknisk Delegerede (TD) er rådgiver og forbundets myndighed på stævnepladsen. TD-aspiranterne gennemgår en uddannelse, inden de bliver indstillet til enkelte disciplinudvalg, som autoriserer dem.


Der er udnævnte TD'er i disciplinerne Dressur, Spring, Military og Distance, og de kan fremsøges her.

Stævnerapport

Stævnerapport (word)

Stævnerapport (pdf)

Stævnerapport inkl. guidelines (word)

Stævnerapport inkl. guidelines (pdf)

Guidelines til stævnerapport

Stævnerapport voltigering (word)

Stævnerapport voltigering (pdf)

Sanktioner

Indberetning af sanktioner (word)

Elektronisk registrering (kun til registrering vedr. brug af pisk)

 

Supplement til TD gerning i paradressur

Supplement til TD gerning i voltigering

Særligt vedrørende tjek af næsebåndets stramhed
På baggrund af resultater fra forbundets omfattende udstyrsundersøgelse på mere end 3.000 stævneheste, har vi, som de fleste er bekendt med, besluttet at indføre en grænse for næsebåndets stramhed gældende i alle discipliner. Vores TD’er er blevet uddannet i at tjekke dette 

Film om måling af næsebåndenes stramhed
Vi har nu produceret en film på både dansk og engelsk, der kort beskriver baggrunden for reglen samt demonstration af måling af næsebånds stramhed. Se informationsvideo på dansk her og på engelsk her.

Hestevelfærden er vigtig
Undersøgelsen viser, at der er en sammenhæng mellem næsebåndenes stramhed og forekomsten af mundsår i alle discipliner og på alle niveauer. Vi ønsker ikke, at brug af udstyr i sporten medfører læsioner i hestens mund, og derfor har vi fra 2018 indført reglen om, at der skal være plads til en måleenhed på 1,5 cm mellem næsebåndet og næseryggen. Målet er, at implementeringen af reglen skal foregå i god og konstruktiv dialog mellem ryttere og officials.