Hvad leder du efter?

Rideklub & elevskole

Medlemstal

Alle klubber under DRF skal hvert år indberette medlemstal til Danmarks Idrætsforbund (DIF). Indberetningen er vigtig for det tilskud, som Dansk Ride Forbund – og dermed jeres rideklubber, modtager fra DIF.Sådan gør I
www.medlemstal.dk er der en vejledning, som beskriver indberetningsreglerne. Hovedtrækkene i registreringen er:

  • Kun ét medlem pr. kontingent.
  • Alle personer, der har været aktivt medlem i tre måneder eller mere i det pågældende kalenderår tælles med.
  • Foreninger skal kun indberette medlemstal én gang, selvom de er medlem af flere af hovedorganisationerne.

Yderligere oplysninger og information kan findes på www.medlemstal.dk