Hvad leder du efter?

DRF

Projekt Ridespor-Danmark

I 2018 startede projektet "Ridespor-Danmark". Projektet er primært finansieret af Danmarks Idrætsforbund og er hægtet op på både Dansk Islandshesteforening og Dansk Rideforbund. Det overordnede formål med projektet er at forbedre natur- og motionsrytteres adgang til naturen.


New column

Der arbejdes med flere spor i projektet, hvor også politisk indflydelse spiller en stor rolle. De fire overordnede temaer er:

  • Ridesporsfrivillige 
  • Oprettelse af ridelaug
  • Dialog med offentlige myndigheder
  • Udvikling af et kortværktøj der viser, hvor allerede eksisterende rideruter og spor findes – og ikke mindst hvor nye kan indtegnes.

Men der arbejdes også med mange andre emner såsom høringssvar, ERFA-grupper for offentligt ansatte, ERFA-grupper vedr. rewilding med mere. 

Formålet med projektet er at synliggøre for enhver, hvor man kan få gode rideoplevelser i naturen. De ruter, der kendes fra “ud i naturen” og fra “friluftsguiden”, kan du se via linket på forsiden af www.ridespor-danmark.dk.


Læs mere om Ridespor-Danmark i denne folder eller på www.ridespor-danmark.dk.