Hvad leder du efter?

DRF

Friluftsrådet


Friluftsrådets formål er at støtte og opmuntre til friluftsliv under alle former og bibringe medlemmerne forståelse for naturen under hensyntagen til miljøet. rådet blev dannet i 1942 og spænder over alle aspekter af udendørs aktiviteter.

Friluftsrådet lokalt består af 23 kredse, der hver omfatter 1- 8 kommune. i kredsene arbejder mere end 200 frivillige engageret og målrettet for at skabe endnu bedre rammer for friluftslivet.

Arbejdet i Friluftsrådets kredse har en lang række fokusområdet bl.a. adgang og muligheder for organiseret friluftsliv, natur- og friluftsformidling, friluftsstrategier og værdier, sundhed og velfærd, naturvejledning, natursyn, etablering af friluftsfaciliteter, skovrejsning, forvaltning af grønne områder og det åbne land. Den enkelte organisation har mulighed for at påvirke egne interesseområder igennem kredsrepræsentation. Der arbejdes bl.a. med nationalparker, placering og etablering af stier, høringer, politikudviklinger og meget mere.

Liste over Dansk Ride Forbunds Naturrepræsentanter kan ses her (scroll ned til naturrepræsentanter) 

Har du lyst til at være Friluftsrepræsentant og /eller naturrepræsentant, og der ikke er nogen i dit lokale område, kan du kontakte Dansk Ride Forbund e-mail: natur@rideforbund.dk