Hvad leder du efter?

Rideklub & elevskole

Kontingent

Ved medlemskab af Dansk Ride Forbund betaler klubben årligt et grundkontingent på baggrund af klubbens stævneaktivitet. Derudover betaler klubben årligt kontingent og forsikring pr. medlem. Kontingentet inkluderer licens til stævnesystemet. Se kontingentsatserne nedenfor.


 

Medlemskab Pris Ekstra
Basisklub
Basiskontingent gældende for alle klubber, herunder klubber der ikke afholder stævner over Bredde, R- & E-niveau eller stævner i Voltigering.
Kr. 5.052,- Hertil kommer flg.: 
Kr. 27,- pr. medlem i kontingent. (reguleres i takt med nettoprisindekset)
Kr. 9,22 pr. medlem i forsikring pr. 2024. (reguleres årligt)
Stævneklub med C- eller D-stævner
Stævneklub der afholder C-, eller D-stævner i Spring eller Dressur og / eller FEI, A-, B-, C- & D-stævner i Military eller Distance.
Kr. 7.578,- Hertil kommer flg.: 
Kr. 27,- pr. medlem i kontingent. (reguleres i takt med nettoprisindekset)
Kr. 9,22 pr. medlem i forsikring pr. 2024. (reguleres årligt)
Stævneklub med FEI, A- eller B stævner
Stævneklub der afholder FEI, A- eller B-stævner i Spring eller Dressur.
Gælder også stævnearrangører der ikke er registreret som klub under DRF.
Kr. 15.156,- Hertil kommer flg.: 
Kr. 27,- pr. medlem i kontingent. (reguleres i takt med nettoprisindekset)
Kr. 9,22 pr. medlem i forsikring pr. 2023. (reguleres årligt)


Bemærk at der i forbindelse med stævneafregningen vil blive fratrukket kr. 10,- pr. stævnestart. 
Efter stævnets afvikling opgøres det endelige antal starter, hvorpå klubben vil modtage en reguleret faktura/kreditnota ift. den oprindelige afregning.

Vær opmærksom på, at distrikterne også opkræver kontingent. Størrelsen på dette kontingent bestemmes af det enkelte distrikt og varierer derfor.

Er kontingentet ikke betalt rettidigt, opkræves det med et tillæg af gebyr og renter, som til enhver tid fastsat af bestyrelsen. Er betaling ikke indgået inden 30 dage efter påkrav, kan klubben slettes som medlem på grund af restance.