Hvad leder du efter?

Ridesport

Antidopingregler

Heste og ponyer må ikke deltage ved ridestævner under indflydelse af smertedæmpende, præstationsfremmende, stimulerende eller beroligende stoffer. Heste og ponyer samt ryttere er underlagt Den Internationale Olympiske Komites (IOC), Federation Equestre Internationales (FEI) og Danmarks Idrætsforbunds (DIF) til enhver tid gældende regler om doping og medicinering af heste og ryttere.Sager om doping og medicinering af heste/ponyer behandles af Appeludvalget som 1. instans, som behandler og afgør sager i overensstemmelse med Federation Equestre Internationales til enhver tid gældende regler om doping og medicinering, herunder FEI Equine Anti- Doping and Controlled Medication Regulations. Dansk Ride Forbunds veterinærkonsulent er veterinærfaglig konsulent for Appeludvalget i behandlingen af denne type sager.

Ligeledes er der dopingregler for ryttere, der dog administreres af Anti Doping Denmark. Dansk Ride Forbund er forpligtet til at medvirke ved disse dopingkontroller. Dopingkontrollerne af ryttere foretages efter de gældende procedurer, som er fastsat af Anti Doping Danmark, og kontrollen kan foretages både i og uden for konkurrencer. Dopingkontrollerne af ryttere kan udelukkende foretages af kvalificeret Anti Doping Danmark godkendt personale.

Dansk Ride Forbund følger de internationale FEI regler.
Brochure om dopingkontrol og medicinering af stævneheste
FEI's hjemmeside for CleanSport


FEI’s nuværende regler om Equine Anti-Doping and Controlled Medication Regulation trådte i kraft den 5. april 2010. Dansk Ride Forbunds regler om doping henviser til disse regler:

Adskillelse mellem Doping og Controlled Medication
Regelsættet sondrer mellem totalt forbudte stoffer (Banned substances) og medicin i forbindelse med behandling (Controlled Medication Substances).

Banned substances: Det er stoffer, der ikke har nogen legitim anvendelse som medicin til heste og/eller har et stort potentiale for misbrug, Eksempler på disse stoffer er fx menneskelige antidepressiver, antipsykotika, stimulanser til nervesystemet o.s.v.

Stoffer opført på FEI’s liste over Banned Substances må aldrig forefindes i hesten, hverken under konkurrence eller uden for konkurrence.

Controlled Medication substances: Det er en udtømmende liste over medicin, som er forbudt i konkurrence, og består af alle kendte stoffer, der er anerkendt som terapeutisk virkende stoffer, men har potentialet til at forbedre præstationen. Eksempler på disse stoffer, som dyrlæger normalt vil bruge til at behandle syge heste med er fx anti-inflammatoriske stoffer, lokalbedøvende stoffer o.s.v.

Stoffer opført på FEI’s Controlled Medication Substances liste må aldrig forefindes i hesten under konkurrence - på nær i de undtagelsestilfælde, hvor hesten bliver syg før eller under konkurrence og derfor medicineres.

Bliver en hest syg FØR konkurrencer og skal medicineres, skal den behandlende dyrlæge udfylde en ETUE (medication form), som skal forelægges stævneledelsen inden stævnestart. Her er der mulighed for, at hesten kan fortsætte med at deltage i konkurrencen, under forudsætning at deltagelsen bliver godkendt af stævneledelsen i samråd med Dansk Ride Forbunds veterinærkonsulenter (ved nationale stævner) eller FEI’s Veterinary Delegate. Dette gælder kun stoffer fra Controlled Medication listen.

Bliver en hest syg UNDER konkurrence (efter ankomst til stævnepladsen), skal stævneledelsen i samråd med den ansvarlige veterinærkonsulent tage stilling til om den nødvendige medicinering af hesten kan godtages i forbindelse med videre deltagelse i stævnet INDEN hesten medicineres. Der skal også her udfyldes en ETUE.

Banned substances må ikke forefindes i hesten på noget tidspunkt, men Controlled substances må hesten gerne behandles med udenfor konkurrence, så skal det blot anføres i passet (medication log-book) og være ude af hestens krop inden konkurrencedeltagelse.

Reglerne gælder både for den ansvarlige person (som altid er rytteren) og for support- personale, dvs. træner, hestepasser m.v.
Udvidelsen af reglerne til også at gælde supportpersonale er foretaget for at sikre, at alle deltagere i hestesporten uanset om man er rytter, træner eller hjælper, som bryder dopingreglerne kan blive holdt ansvarlig. Introduktionen af supportpersoner mindsker dog på ingen måde rytterens ansvar. Den ansvarlige person er ultimativt altid rytteren. Hvis det kan påvises, at supportpersonale er involveret, vil disse ligeledes blive holdt ansvarlige og kunne straffes på linje med rytteren.

Derfor opfordres alle involverede parter til at holde sig løbende opdateret over de gældende regler samt ryttere opfordres til at sørge for, at hestens medicinforbrug er indskrevet i hestepasset (medication logbook).

For at se lister over forbudte stoffer for heste, søg da på FEI's hjemmeside - LINK 

Alternativ kan downloades FEI's Clean Sport APP

Liste over forbudte stoffer for mennesker, findes her:
Anti Doping Danmark