Hvad leder du efter?

Rideklub & elevskole

Opstart af rideklub

Første skridt på vejen til at starte en ny rideklub, og hvordan jeres rideklub bliver medlem af Dansk Ride Forbund.Hvis I er nogle stykker, som er interesserede i at starte en rideklub, er det fornuftigt at mødes og klarlægge, hvor stor interessen er. Hvis interessen er tilstrækkelig stor, bør I allerede ved dette møde nedsætte en arbejdsgruppe, som har til opgave at klarlægge mulighederne for klubopbygning, ridning og faciliteter.

Arbejdsgruppen bør komme med forslag til bestyrelse, foreningsvedtægter (her bør forbundets forslag til vedtægter anvendes), faciliteter samt sikkerhedsregler og velkomstmaterialer. Har klubben brug for hjælp til udformning og implementering af sikkerhedsreglerne, tilbyder forbundet, at klubben kan afholde forbundets sikkerhedskursus til normalpris. Nedenfor kan I hente en beskrivelselse af sikkerhedskurset, vejledning til udformning af sikkerhedsregler samt forbundets mindstekrav til et sæt sikkerhedsregler. 

Arbejdsgruppen bør også kontakte kommunens fritidsforvaltning og orientere dem om planerne. Endeligt bør arbejdsgruppen planlægge og indkalde til stiftende generalforsamling. Hvis klubben ønsker optagelse i Dansk Ride Forbund, bør det allerede fremgå af indkaldelsen til den stiftende generalforsamling samt forslaget til foreningens vedtægter.