Hvad leder du efter?

DRF

Strategi og politikker

Frem mod år 2030 har DRF prioriteret følgende firer centrale strategiske indsatsområder; Hestevelfærd – DRF tager ansvar og sætter dagsorden, Ridesporten – en attraktiv stævne- og aktivitetsstruktur for alle på alle niveauer, Elevskolen – sikrer rytternes grunduddannelse og skaber forudsætninger for heste som livstil, Rideklubben – veldrevne rideklubber med fokus på drift, uddannelse og udvikling. Arbejdet med at de konkrete indsatser, samt samarbejdet med klubberne, er forankret i afdelingen klub & sport.Forbundets strategiarbejde frem til 2022: 
DRF’s samarbejde med DIF er forankret i en strategiaftale, der løber fra 1. januar 2018 – 31. december 2021, og indeholder 5 strategiske spor, der understøtter udviklingen af ridesporten i Danmark.

Strategispor med DIF

Gældende politikker:

Alkohol og rusmidler


Code of Conduct


Frivillighedsstrategi


Miljø og Naturpolitik


Privatlivspolitik

Anti-mobningspolitik