Hvad leder du efter?

DRF

Repræsentantskabsmøde 2023


Siden opdateres løbende

Dansk Ride Forbunds repræsentantskabsmøde finder igen i år sted på Severin Kursuscenter i Middelfart lørdag den 1. april. 

Indkaldelse til repræsentantskabsmødet er udsendt den 22. februar 2023. Repræsentantskabsmødet indeholder som vanligt et formiddags- og eftermiddagsprogram. Du finder et detaljeret program og invitation her.

Programmet for repræsentantskabsmødet finder du her.

Du kan læse bestyrelsens årsberetning for 2022 og se videoer fra DRF's udvalg her.

Ved årets repræsentantskabsmøde vil indkomne forslag ligeledes blive behandlet.

Ifølge vedtægternes paragraf 7 skal der ved årets repræsentantskabsmøde vælges en formand, tre bestyrelsesmedlemmer og en førstesuppleant, ligesom der også er valg til appeludvalget.