Hvad leder du efter?

DRF

DRF's samarbejde med NaturstyrelsenHvis din aktivitet kan påvirke andre skovgæsters oplevelse af naturen, skovens dyr, planter eller skovdriften, skal du søge om tilladelse. Dette gælder både privatejede skove og aktiviteter på Naturstyrelsens arealer.

Du søger om tilladelse til en aktivitet gennem Naturstyrelsens online bookingsystem
Book i naturen

Ridning fra rideskoler, rideklubber osv. kræver - ligesom jagtridning eller anden form for ridekonkurrence - altid ejerens tilladelse. Når ridning foregår på Naturstyrelsens arealer, laves der ofte en overenskomst for ridningen.    

I privatejede skove skal ejeren af skoven altid kontaktes i forbindelse med et arrangement.