Hvad leder du efter?

DRF

Bestyrelse & udvalg

Her finder du information omkring bestyrelsen og udvalg i Dansk Ride Forbund. I Dansk Ride Forbund bliver bestyrelsen bistået af en række disciplinudvalg, der eks. varetager reglementer, TD-gerningen, uddannelse, arrangementer, certificeringer og lignende. Udvalgsmedlemmerne er ildsjæle, der frivilligt og ulønnet engagerer sig i udviklingen af dansk ridesport.


Bestyrelse

Repræsentantskabet vælger en bestyrelse til at varetage den daglige drift og forvalte forbundets midler. Bestyrelsen består af en formand og seks medlemmer. Forbundet tegnes af formanden og to bestyrelsesmedlemmer i fællesskab. Der kan meddeles prokura. Bestyrelsesmedlemmer skal være medlem af en klub under Dansk Ride Forbund. Du kan læse mere om bestyrelsen her.

Udvalg

Udvalgsmedlemmerne udpeges af bestyrelsen, og via fanebladene til venstre kan du finde mere information om det enkelte udvalg.

​Kontaktoplysninger på alle udvalgsmedlemmer ses her.

Procedure for rekruttering af udvalgsmedlemmer