Hvad leder du efter?

Ridesport

Livestreaming og musik

Hvis I i jeres klub ønsker at benytte jer af musik og livestreaming ved jeres stævner og arrangementer, er der et par ting, I skal være opmærksomme på. Det gælder blandt andet gode råd til hvem, hvad, hvor og hvornår I livestreamer, samt hvad aftalen mellem DRF og KODA/Gramex indeholder og betyder for afspilningen af musik ved stævner.