Hvad leder du efter?

Ridesport

Stævnedeltagelse

Der arrangeres voltigeringsstævner for alle aldersgrupper og niveauer landet over. Herunder kan du læse mere om voltigeringsstævner.


Deltagelse i nationale stævner
Hvert år afholdes der nationale voltigeringsstævner. Dette giver dig og dit hold muligheden for, at blive vurderet af uvildige dommerøjne. Efter stævnet vil I få udleveret dommersedlerne, hvor hver enkelt voltigør og hold er vurderet. En sådan vurdering kan bruges i den videre træning.

Tilmelding til stævner skal ske via Go!-fanen

For at deltage i stævner udbudt af klubber under Dansk Ride Forbund kræves medlemskab af en klub under Dansk Ride Forbund 

Individuelle:

  • Individuelle kan være enten ”Children, Junior eller Senior” alt efter voltigørens alder. Herudover inddeles de individuelle voltigører efter nivau svarende til *1, *2 eller *3.

Gruppevoltigering:

  • Gruppevoltigering inddeles efter niveau F, E og D samt *1, *2 og *3. Juniorer *2 og *1 er voltigører fra 18 år og ned, mens F-junior er 12 år og ned. De resterende grupper har ingen aldersbegrænsning.


Pas-de-deux:

  • 2 voltigører der tilsammen udgør en Pas-De-Deux og som kun starter et kür program af 2 min. varighed. Det kan være enten Junior eller Senior alt efter voltigørernes alder.


Klasser:
For kvalifikationskrav se dette års reglement, da dette kan variere fra år til år.