Hvad leder du efter?

Ridesport

LD-introridt

Med formål om at udbrede distancesporten og rekruttere nye ryttere lancerer DRF nu LD-introridt.


Formål
At udbrede distancesporten og rekruttere nye ryttere gennem organisering af rideklubber, samt hjælp til opstart af distance i rideklubberne.

Målgruppe
Alle ryttere både i rideklubber og fra private steder. Eneste krav for deltagelse er at hesten opfylder DRF’s vaccinationskrav.

Beskrivelse
LD-introridt kan afholdes samtidig med et E-eller D-stævne i rideklubben, eller som et enkeltstående event. Der rides som udgangspunkt ud fra rideklubbens matrikel, eller fra et nærliggende egnet sted.

Der rides en rute på max 14 km. Klassen rides som clear round, hvor det blot handler om at gennemføre. DRF kræver ikke licens eller medlemskab af en rideklub for starte.

DRF sponsorerer deltagerrosetter til alle ekvipager der gennemfører.

Ved alle introridt vil de t være muligt at få hjælp af en mentor fra DRF’s distance mentorkorps. Mentoren kan hjælpe klubben med afvikling på dagen, samt forberedelserne op til afvikling.

Forslag til afvikling

  • Fælles velkomst v. rideklubben + ansvarshavende distancementor.
  • Kort gennemgang af dyrlægekontrollen i plenum af dyrlægen
  • Dyrlægekontrol af alle heste i startrækkefølge.
  • Rytterne sendes afsted på ruten: Der kan rides afsted individuelt, i par eller små grupper (max 5 ryttere afsted sammen) *
  • Ved mål: hjælp og vejledning fra mentor + anden ansvarlig hjælper
  • Afsluttende dyrlægekontrol
  • Fælles præmieoverrækkelse

*Det er tilladt at have en hjælper med til fods ude på ruten.

Fokus for dagen er læring, og det er dermed tilladt at modtage hjælp til alle elementer af ridtet.

Personer til afvikling:
1 hestedyrlæge/E-veterinær official (DRF kan hjælpe med kontakt). Ved mere end 25 starter skal der bruges to dyrlæger.

1 overordnet ansvarlig fra rideklubben (sekretariat)

3-4 hjælpere fra rideklubben (skriver for dyrlægen, start, mål, evt. rutemarkering)

1 person til evt. cafeteria

evt. 1 distancementor (DRF kan hjælpe med kontakt)

Forslag til pris og deltagerantal
Anbefalingen er max. 200 kr. pr. start
Deltagerantal tilpasses den enkelte klubs muligheder og behov (mentor kan vejlede i dette)

Udgifter
Afregning med dyrlægen/E-veterinær official 500 kr. + befordring. 
Ved kørsel over 450 km dækker DRF alt kørsel derover.

Hvor kan jeg finde det næste introridt?
Alle Introridt finder under Go! fanen