Hvad leder du efter?

Rideklub & elevskole

DRF's sikkerhedskursus

"Sikkerhed først" er en af forbundets 5 værdier. Alle klubber under Dansk Ride Forbund har et sæt sikkerhedsregler.


Sikkerhedskursus:

For at få udbredt så meget nødvendig viden om sikkerhed i ridesporten, har vi et online sikkerhedskursus, som er tilgængeligt og relevant for alle, der færdes blandt heste. 

Link til Dansk Ride Forbunds sikkerhedskursus

Kurset er opdelt i fem emner:

  • Generel sikkerhed
  • Sikkkerhed i stalden
  • Sikkerhed på ridebanen
  • Sikkerhed på folden
  • Sikkerhed for besøgende og særlige brugere

Hvert emne afsluttes med en quiz for at teste din viden, dette er blot for egen vinding og registreres ingen steder.

DRF anbefaler alle rideklubber at have kurset liggende tilgængeligt på hjemmeside, så alle klubbens medlemmer kan tage det.

Sikkerhedregler:

På et repræsentantskabsmøde blev det besluttet, at alle klubber under Dansk Ride Forbund skal have et sæt sikkerhedsregler. Dette er for at højne den generelle sikkerhed i forbundets klubber. 

Nedenfor kan hentes et sæt DRF's krav til sikkerhedsregler, der indeholder forbundets mindstekrav til klubbens sikkerhedsregler samt en vejledning til udformning af yderligere punkter til klubbens sikkerhedsregler.

Sikkerhedsregler - DRF's krav (pdf)

Vejledning til udformning af sikkerhedsregler (pdf)

Læs også:

Sikkerhed i stalden (pdf)

Sikkerhed i trafikken (pdf)

Forslag til beredskabsplan (pdf)