Hvad leder du efter?

Rideklub & elevskole

Forsikring

For mange er det først når skaden er sket, at man undersøger hvilken forsikring man har. Det er en god ide at være på forkant, og overveje om klubben er dækket tilstrækkeligt.


Alle rideklubber der er medlem af DRF har automatisk, via deres betalte medlemskab, en forsikringspakke, denne kaldes Idrættens forsikringer. Hovedformålet med Idrættens forsikringer er at holde klubberne, deres ansatte og frivillige skadesløse. 

Forsikringspakken indeholder følgende 5 forsikringer:

  • En lovpligtig og en frivillig arbejdsskadeforsikring
  • En ansvarsforsikring inkl. netbanksdækning
  • En idrætsrejseforsikring
  • En retshjælpsforsikring
  • En psykologisk krisehjælpsforsikring

Læs mere om Idrættens forsikringer

Udover Idrættens forsikringer kan der for klubben være behov for at tegne yderligere forsikringer. Disse deler sig i to kategorier: 1) De lovpligtige som klubben er forpligtet til at tegne og 2) De ikke lovpligtige som klubben ikke er forpligtet til at tegne.

Læs mere om Klubbens egne forsikringer 

Klubbens enkelte medlemmer er ikke omfattet af Idrættens forsikringer, og skal derfor selv sørge for at have tegnet en personlig ulykkesforsikring.

Pr. 1. januar 2024
Fra årsskiftet placeres forsikringerne hos tre forskellige selskaber, men det har ingen betydning for dækning og betingelser. Det betyder at såfremt der skulle opstå behov for at anmelde eller brug for rådgivning, skal kontakten gå til forsikringsmægleren Hansson & Partners.

Kontaktoplysninger til Hansson & Partners:
Cecilie Lund Skaarup
Assistant Account Exeutive
Tlf.: 28 78 18 90
E-mail: cls@hanssonpartners.dk