Hvad leder du efter?

DRF’s code of conduct

Som repræsentant for Dansk Ride Forbund er man altid rollemodel for god opførsel. Fremtoning, og opførsel har derfor meget stor betydning, både direkte og indirekte. Er man i tvivl, kan der altid hentes vejledning i forbundets værdier, og agere i overensstemmelse med Code of Conduct, forbundets værdier, sund fornuft og god opførsel.