Hvad leder du efter?

Springdommer


Springdommer
Læs nærmere om Springdommeruddannelsen
Evalueringsskema for springdommere


C-dommereksamen: Vejledning til C- dommeraspiranter, mentorer og censorer vedr. C- springdommereksamen kan du læse her

B- dommereksamen: Vejledning til B- dommeraspiranter, mentorer og censorer vedr. B- springdommereksamen kan du læse her

A-dommereksamen: Vejledning til A- dommeraspiranter, mentorer og censorer vedr. A- springdommereksamen kan du læse her