Hvad leder du efter?

Om vaccination

Krav til vaccination af stævneheste- og ponyer, der starter stævner under Dansk Ride Forbund:


Gældende vaccinationsregler for start ved nationale danske stævner under Dansk Ride Forbund:
Se reglementets Fælles Bestemmelser

FEI's regler for heste/ponyer, der skal starte internationale stævner under FEI
se altid FEI Veterinary Regulations direkte på FEI's hjemmeside).


Dansk Ride Forbunds anbefalinger
Dansk Ride Forbund ønsker at bidrage til, at den danske hestebestand beskyttes mod influenza. Derfor anbefaler forbundet, at man vaccinerer sin hest/pony efter det nye vaccinationsprogram, hvis hesten/ponyen er stævneaktiv og er basisvaccineret efter de gamle regler.

Dansk Ride Forbund anbefaler generelt, at alle vaccinationer af heste og ponyer – uanset hvilken sygdom der vaccineres imod – skal foretages i henhold til vaccinens godkendelse. Oplysninger om vaccinens godkendelse fremgår af lægemiddelstyrelsens produktgodkendelse. Er du i tvivl, om din hest/pony er korrekt vaccineret, skal du rådføre dig med din dyrlæge.

Det er af afgørende betydning for DRF, at hestenes sundhed prioriteres højt, derfor er vaccination mod hesteinfluenza et krav.

DRF´s vaccinationsprogram er en fælles investering for alle ryttere, som lader deres heste mødes på tværs i aktiviteter under DRF. I et vaccinationsprogram for en stor gruppe individer kan effekten kun opnås, hvis alle bidrager med en regelmæssigt vaccineret hest i henhold til de gældende rammer og regler. Derfor kan der ikke gives dispensation fra reglerne for individuelle heste på baggrund af eksempelvis alder, brug eller overskredne vaccinationsdatoer.

Det er tilladt at deltage i stævner efter de 2 første basisvaccinationer og indtil boosteren gives, dog må ingen vaccination være foretaget senere end 7 dage før ankomsten til stævnepladsen.