Hvad leder du efter?

Om vaccination

Krav til vaccination af stævneheste- og ponyer, der starter stævner under Dansk Ride Forbund:


Gældende vaccinationsregler for start ved nationale danske stævner:
Se reglementets fællesbestemmelser

FEI's regler for heste/ponyer, der skal starte internationale stævner under FEI (se altid FEI Veterinary Regulations direkte på FEI's hjemmeside).
Nedenstående regler gælder for heste og ponyer, der skal starte internationale stævner under FEI:

Hesten/ponyen skal være basisvaccineret mod influenza, dvs. at den skal være basisvaccineret med 2 vaccinationer mod influenza med mindst 21 og højst 92 dages mellemrum. Herefter skal hesten/ponyen have en Booster-vaccination, der gives senest 7 måneder efter den anden basisvaccination. Hesten skal herefter vaccineres årligt – dvs. senest på årsdagen efter sidste vaccination.

Det er tilladt at deltage i stævner efter de 2 første basisvaccinationer og indtil boosteren gives, dog må ingen vaccination være foretaget senere end 7 dage før ankomsten til stævnepladsen.

Når hesten/ponyen starter et FEI-stævne, må seneste revaccination ikke være foretaget mere end 6 måneder og 21 dage inden stævnestart.

Dansk Ride Forbunds anbefalinger
Dansk Ride Forbund ønsker at bidrage til, at den danske hestebestand beskyttes mod influenza. Derfor anbefaler forbundet, at man vaccinerer sin hest/pony efter det nye vaccinationsprogram, hvis hesten/ponyen er stævneaktiv og er basisvaccineret efter de gamle regler.

Dansk Ride Forbund anbefaler generelt, at alle vaccinationer af heste og ponyer – uanset hvilken sygdom der vaccineres imod – skal foretages i henhold til vaccinens godkendelse. Oplysninger om vaccinens godkendelse fremgår lægemiddelstyrelsens produktgodkendelse. Er du i tvivl, om din hest/pony er korrekt vaccineret, skal du rådføre dig med din dyrlæge.