Hvad leder du efter?

Rideklub & elevskole

Oftest stillede spørgsmål - Klubdrift


Spørgsmål Svar

Hvordan ændrer jeg informationer om bestyrelsen på vores Go!-profil?

 • Log ind på klubbens Go!-profil
 • Vælg ”Bestyrelsen” i menuen til venstre
 • Følg derefter vejledning under ”opdatering af klubbens bestyrelse”
 • Afslut med ”Gem”
Hvordan kan vi se hvilke ryttere, der starter for vores rideklub? Når klubben er logget ind på rideforbund.dk, er der i fanen til venstre i menuen et punkt til formålet. Derudover kan det ses på de enkelte stævner på Equipe, klik her for at se aktuelle og forrige stævner.
Hvornår og hvordan skal vi indberette klubbens medlemstal? Alle klubber skal indberette medlemstal én gang årligt. Der bliver udsendt vejledning samt login fra Centralt ForeningsRegister (CFR) primo december hvert år til klubbens formand og kasserer. Medlemstal skal indberettes her.
Vores medlemstal er forkerte, hvordan retter vi dem?

Hvis klubben har indberettet forkerte medlemstal, kan dette rettes hos Centralt ForeningsRegister (CFR) inden 31. januar. Herefter er alle tal låst, og kan derfor ikke ændres.

Hvad koster det for os som klub at være medlem af Dansk Ride Forbund (DRF)?

Alle klubber, som er medlem af forbundet, skal hvert år betale et basiskontingent. Ved stævneaktivitet opkræves yderligere et tillæg afhængig af niveau. Derudover skal der også betales et årligt medlemskontingent på baggrund af det indberettede klubmedlemstal.
Se priser for kontingenterne her.
Hvordan kan vi få sparring og rådgivning til vores klubdrift?

Alle klubber, som er medlem af Dansk Ride Forbund, kan gratis modtage råd og vejledning til klubbens drift. Kontakt os på tlf. 78 71 26 30 eller mail klubdrift@rideforbund.dk, her kan der også aftales et besøg ude i klubben. Læs om klubdrift her.

Kan vi få juridisk rådgivning?

Forbundet har ikke jurister ansat. Dansk Ride Forbund har et samarbejde med Advodan, som tilbyder alle DRF's rideklubber gratis rådgivning på det ansættelsesretlige område.
Læs mere her

Hvilke forsikringer har vi gennem Dansk Ride Forbund (DRF)?

Alle rideklubber under Dansk Ride Forbund er automatisk dækket under flg. forsikringer (Idrættensforsikringer):

 • Arbejdsskadeforsikring
 • Ansvarsforsikring inkl. netbanksdækning
 • Idrætsrejseforsikring
 • Retshjælpsforsikring
 • Psykologisk krisehjælp

Læs mere om forsikringerne her.

Find policenummer, skadeanmeldelser og vejledning her.

Hvor finder vi hjælp til kontrakter?

Dansk Ride Forbund (DRF) og Danmarks Idrætsforbund (DIF) har udarbejdet forslag til flg. kontrakter, som alle medlemsklubber kan benytte. 

 • Ansættelseskontrakter
 • Lejekontrakt
 • Opstaldningskontrakt

Find alle forslag til kontrakter her.

Er der sikkerhedsregler, som klubben skal overholde? Ved repræsentantskabsmødet i 2012 blev det besluttet, at alle klubber under Dansk Ride Forbund skal have et sæt sikkerhedsregler.
Finde sikkerhedsreglerne her.
Hvad er vedtægter? Alle klubber, der er medlem af Dansk Ride Forbund skal have et sæt vedtægter. Vedtægterne er klubbens ”grundlov” og dermed det juridiske grundlag for klubbens virke. Vedtægterne indeholder alt fra formål, medlemskabsrettigheder til afholdelse af generalforsamling.
Ved udformning af vedtægterne er klubben frit stillet. Der er dog enkelte paragraffer, som skal medtages, ordret.
Find forbundets forslag til udformning af vedtægter her.
Hvordan ekskluderer man et medlem? Hvis et medlem skal udelukkes/have karantæne fra rideklubben, skal rideklubbens bestyrelse følge reglerne, der står beskrevet i rideklubbens egne vedtægter.
Dansk Ride Forbund har krav til, hvad klubbens vedtægter vedr. karantæne/udelukkelse skal indeholde. Se Dansk Ride Forbunds forslag til vedtægter her.
Hvordan kan vores klub blive medlem af Dansk Ride Forbund? Alle klubber kan som udgangspunkt blive medlem af Dansk Ride Forbund.
Læs optagelseskravene her.
Ansøg om optagelse her.
Hvad er fordelene og mulighederne ved at være medlem af Dansk Ride Forbund?

Læs alt om fordele og muligheder her.