Hvad leder du efter?

DRF

Dyrevelfærdsloven

"Lov om hold af heste" blev erstattet af dyrevelfærdsloven den 1. januar 2021. Loven har til formål at fremme god dyrevelfærd, herunder beskytte dyr, og fremme respekt for dyr som levende og sansende væsener. Loven har endvidere til formål at varetage dyreetiske hensyn.


Alle rideklubber under Dansk Ride Forbund forpligter sig til at overholde dansk lovgivning, herunder dyrevelfærdsloven. Ved at følge loven sikrer man blandt andet, at heste får den nødvændige pleje og behandling. 

Klik her for at komme til dyrevelfærdsloven

I forbindelse med dyrevelfærdsloven er der blevet udstedt en bekendtgørelse om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af heste, der fastsætter de nærmere regler for hold af heste, som for eksempel krav til fold, foder og vand, staldklima m.v.