Hvad leder du efter?

Rideklub & elevskole

Vedtægter

Der findes ingen lovgivning, der siger, at en forening skal have vedtægter, eller at vedtægterne skal have et bestemt indhold. Ønsker en forening dog at være medlem af Dansk Ride Forbund og/eller modtage støtte fra kommunen, skal der være en foreningsvedtægt som opfylder nogle minimumskrav.


Ved optagelse i Dansk Ride Forbund vil en klubs vedtægter blive gennemlæst og godkendt af DRF. Efterfølgende er alle klubber forpligtet til at meddele DRF, samt klubbens tilhørende distriktbestyrelse, hvis der foretages ændringer i vedtægterne.
 

Som medlemsklub under Dansk Ride Forbund, skal man leve op til en række krav fra Dansk Idræts Forbund (DIF), som er den organisation DRF er organiseret under. DIF har udarbjedet pjecen "Foreningsvedtægten", hvoraf det fremgår hvilke krav og hvilke forslag DIF, og dermed DRF, stiller til sine foreningers vedtægter.
Foreningsvedtægten kan altså være god at tage udgangspunkt i, når der skal udarbejdes eller revideres vedtægter.

Nedenfor ses yderligere nogle anbefalinger og gode råd til, hvad der er en god ide at forholde sig til, når der udarbejdes eller revideres vedtægter:

  • Vær opmærksom på at lovgivningen fra DIF foreskriver, at et medlemssskab som minimum kan være af 3 måneders varighed. Det betyder, at der ikke kan betales kontingent for mindre end 3 måneder.
     
  • Det er en god ide at tage stilling til habilitet ift. de personer der kan vælges til bestyrlesen. Hvordan forholder I jer f.eks. i forhold til familiære relationer internt i bestyrelsen eller mellem bestyrelse og medlemmer, samt mellem bestyrelsesmedlemmer og evt. ansatte i klubben? Desuden kan det være en god ide at tage stilling til hvordan, og om, personer med økonomiske interesser i klubben (der ikke handler om ejerforhold), kan opstille til bestyrelsen.
     
  • Flere klubber administrerer både klubaktiviteter, medlemsmskaber og opstaldning. Hvis klubben administerer opstaldningen af heste på matriklen, anbefaler DRF altid at skrive selve opstaldningen ud af vedtægterne og lave særskilte opstaldningskontrakter.

Downloads:

Pjecen "Foreningsvedtægten" (pdf)