Hvad leder du efter?

DRF

DIF's Grønt Forbund

"Harmoni mellem mennesker, hest og naturen" er en kerneværdi i Dansk Ride Forbund, derfor ansøger forbundet hvert andet år Danmarks Idrætsforbund om at blive certificeret som Grønt Forbund. For at få tildelt denne certificering kræves det bl.a. at et specialforbund har udarbejdet et miljøkodeks og skabt incitamenter over for klubber og idrætsudøverne at handle miljøansvarligt. I alt er 16 forbund under DIF certificeret som Grønt Forbund.


Dansk Ride Forbund og miljøet
Dansk Ride Forbund arbejder med miljøaspekter på flere forskellige fronter. Bl.a. er forbundet repræsenteret i flere af Friluftsrådets kredsudvalg. Dansk Ride Forbund har fokus på klubbernes  miljøspørgsmål- bl.a. gennem udgivelse af informationer på hjemmeside, infomails og publikationer som "Huse til heste og mennesker" og "Byggeteknisk vejledning". Ligeledes har Dansk Ride Forbund indført en miljøcertificering som en del af forbundets certificeringsordning, og i forbindelse hermed er der udarbejdet en miljøguide med miljøbesparende tiltag til rideklubberne.

Certificeringen som Grønt Forbund gælder 2 år ad gangen og skal herefter fornys.