Hvad leder du efter?

DRF

DRF's Code of Conduct

Som repræsentant for Dansk Ride Forbund er man altid rollemodel for god opførsel. Fremtoning og opførsel har derfor meget stor betydning, både direkte og indirekte, og repræsentanter skal altid agere i overensstemmelse med Code of Conduct.