Hvad leder du efter?

Udenlandske Ryttere - Foreign Riders

Godkendelse af udenlandske ryttere som ønsker dansk rytterlicens.


Ryttere som har en gyldig udenlandsk rytterlicens, kan ansøge om dansk rytterlicens ved at fremsende godkendelse fra det forbund, hvor i deres udenlandske rytterlicens er udstedt.

Blanketten til godkendelse kan findes under blanketter på hjemmesiden. Når det nationale forbund har underskrevet blanketten, sendes den til go@rideforbund.dk. Det er vigtigt, at rytterens mailadresse er noteret i mailen. For at kunne godkende rytteren til dansk rytterlicens, skal vedkommende have en Go!-profil.

Efter modtagelse af godkendelse fra det nationale forbund, kan den danske rytterlicens købes via Go!-fanen her.

Ved besiddelse af gyldig dansk rytterlicens, kan rytteren deltage i danske ridestævner arrangeret af Dansk Ride Forbund, ligesom rytteren kan benytte sig af Go!-fanen. Såfremt hesten er konkurrenceregistreret, vil ekvipagens resultater desuden blive registreret i Danmark.

Læs mere i reglementets fællesbestemmelser


(English) Approval of foreign riders applying a Danish Riders License

Riders in possession of a valid foreign Riders License can apply for a Danish Riders License by sending an approval from their National Federation.

The approval form can be found here. When the National Federation has signed the form, it is send to go@rideforbund.dk. It is important, that the e-mail address of the rider is mentioned in the mail. To obtain a Danish Riders License, the Rider must have a Go!-profile.

When the approval is received in the administration of The Danish Equestrian Association, the Danish Riders License can be bought through Go! right here.

When the rider is in possession of a valid Danish Riders License, he/she can compete in national riding competitions organized by The Danish Equestrian Association, and the rider can use the registration system at Go! If the horse has a valid competition registration, the results will be registered.

Find more information in the general rules