Hvad leder du efter?

Udenlandske Ryttere - Foreign Riders

Godkendelse af udenlandske ryttere som ønsker dansk rytterlicens.


Udenlandske ryttere kan ansøge om dansk rytterlicens ved at fremsende godkendelse fra deres nationale forbund.

Blanketten til godkendelse kan findes under blanketter på hjemmesiden. Når det nationale forbund har underskrevet blanketten, sendes den til go@rideforbund.dk. Det er vigtigt, at rytterens mailadresse er noteret i mailen. 

Efter modtagelse af godkendelse fra det nationale forbund, kan den danske rytterlicens købes via Go!-fanen her.

Ved besiddelse af gyldig dansk rytterlicens, kan rytteren deltage i danske ridestævner arrangeret af Dansk Ride Forbund.


Approval of foreign riders applying a Danish Riders License

Foreign riders can apply for a Danish Riders License by sending an approval from their National Federation.

The approval form can be found here. When the National Federation has signed the form, it should be send to go@rideforbund.dk. To obtain a Danish Riders License, the Rider must have a Go!-profile.

When the approval is received at The Danish Equestrian Federation, the Danish Riders License can be obtained at Go! 

When the rider has obtained a valid license, he/she can compete in national riding competitions organized by The Danish Equestrian Federation.