Hvad leder du efter?

DRF

Oftest stillede spørgsmål - Økonomi


New column

Spørgsmål Svar
Hvorfor opkræver DRF et administrationsgebyr på 40 kr. i forbindelse med udvalgte transaktioner via Go!?

I ridesporten afvikler vi flere end 1.750 stævner om året med flere end 200.000 starter. Alle stævnetilmeldinger, betalinger, licenskøb, konkurrencehesteregistreringer, ponymålinger, kursustilmeldinger mv. håndteres i DRF’s stævne- og aktivitetsportal (DRF Go!) her på rideforbund.dk.

Sammenlagt håndterer portalen årligt ca. 120.000 transaktioner, hvoraf der opkræves et gebyr på 40 kr. ved de 70.000 af disse (gælder kun ved stævnetilmelding, ponymåling og konkurrencehesteregistrering), og de resterende 50.000 transaktioner opkræves der altså ikke gebyr på.

DRF's repræsentantskab besluttede for en del år siden, at omkostninger i forbindelse med stævner og stævnerelaterede ydelser skal betales af brugerne i stedet for klubberne. På den måde er det dem, der bruger systemet meget, der betaler mest, og derved undgår vi at pålægge klubberne et højere medlemskontingent til DRF.

Hvad går administrationsgebyret på 40 kr. til?

I forbindelse med en stævnetilmelding, konkurrencehesteregistrering eller tilmelding til en ponymåling opkræver DRF et administrationsgebyr på 40 kr. pr. transaktion, og du har mulighed for at tilmelde dig flere stævner/klasser/aktiviteter i én og samme transaktion.

De 40 kr. går specifikt til driften af vores stævne- og aktivitetsportal (DRF Go!), hvilket også fremgår af vores handelsbetingelser. Fordi portalen har et så højt aktivitetsniveau og kontinuerlige behov for opgraderinger og udvikling, er den omkostningstung at drive, og derfor er der altså et gebyr forbundet med transaktionerne. 

Til orientering har DRF i løbet af de sidste 10 år investeret ca. 17 mio. kr. i IT-udvikling, hvilket bl.a. dækker over udvikling af stævne- og aktivitetsportalen og det underliggende økonomi- og administrationssystem, samt den løbende drift og vedligeholdelse heraf (systemtilpasninger, fejlretninger, nyudvikling, udgifter til de forskellige betalingsløsninger, NETS, ePay mv.).

Hvorfor opkræver DRF klubberne/stævnearrangørerne 10 kr. pr. stævnestart?

De 10 kr. dækker de udgifter, som DRF har til Equipe i forbindelse med stævneafvikling (tidsplan, startlister, resultater mm.) og afregnes pr. start. 
Kan jeg få indsigt i DRF's økonomi? Ja, vores årsrapport ligger altid frit tilgængelig her på siden. Du finder den her.