Hvad leder du efter?

DRF

Valg af medlemmer og suppleanter til appeludvalget

Alle udvalgsmedlemmer, som er på valg i år 2023, genopstiller. Der er ingen modkandidater.


 

Kandidater Nuværende post Genopstiller
Carsten Lorentzen Formand x
Lars Langhoff Medlem x
William Kanta Suppleant x