Hvad leder du efter?

DRF

Appeludvalget


Dansk Ride Forbund har to dømmende udvalg: Appeludvalget og Disciplinærudvalget. Ingen medlemmer eller suppleanter af de to udvalg kan være ansat i Dansk Ride Forbund eller frivillig i andre dele af Dansk Ride Forbunds permanente driftsorganisation. Ingen medlemmer må deltage i behandling af sager, hvor deres habilitet kan drages i tvivl. Ingen personer kan være medlem af begge udvalg.

Udvalgets opgaver er

  • At være første instans ved alle sager om doping af hest eller rytter;
  • At være anden instans ved alle appellerede sager om uoverensstemmelser i Dansk Ride Forbunds organisation;
  • At være anden instans ved alle appellerede sager om mishandling, misbrug eller anden uetisk anvendelse af heste og ved sådanne sager at anmode Dansk Dyrlægeforening udpege en hestekyndig dyrlæge (der ikke tidligere har deltaget i behandling af sagen), der deltager på lige fod med udvalgets øvrige medlemmer i behandling af sagen;
  • Af egen drift at pålægge Disciplinærudvalget at afgøre en sag eller selv at afgøre en sag, hvis udvalget finder at burde påtage sig afgørelsen.


Appeludvalgets kendelser kan inden fire uger fra bekendtgørelsen for parterne indankes for Danmarks Idræts-Forbund.

Appeludvalget kan fungere som voldgift for stridigheder mellem klubber og/eller personer under Dansk Ride Forbund, såfremt udvalget finder at burde påtage sig afgørelsen. I de tilfælde hvor Appeludvalget fungerer som voldgift anvendes det regelsæt, der gælder for Danmarks Idrætsforbunds Appeludvalg som frivillig voldgift. Når udvalget har fungeret som voldgift, er dets afgørelse endelig og upåankelig.

Klageskema (Word) til sager, der ønskes behandlet i appeludvalget
Vejledning
 (pdf) til udfyldelse af skemaet

Henvendelse til appeludvalget sendes til appeludvalg@rideforbund.dk
 

Navn Ansvarsområde På valg
Carsten Lorentzen Formand 2025
Henrik Tofte Olesen Medlem 2024
Pernille Nordskov Medlem 2024
Lars Langhoff Medlem 2025
Hanni Toosbuy Kasprzak Medlem 2024
Per Albæk Skjærbæk Suppleant 2024
William Kanta Suppleant 2025


Kendelser 2024
Kendelse vedr. unødig og voldsom anvendelse af pisk
Kendelse vedr. ridning og håndtering af hest

Kendelser 2023
Kendelse vedr. medicinering af hest ved DM 2023
Kendelse vedr. unødig og voldsom anvendelse af pisk
Kendelse vedr. Dansk Ride Forbunds Code of Conduct


Kendelser 2021
Kendelse vedr. klage over diskvalifikation
Kendelse vedr. klage over udstyrskontrol

Kendelser 2020
Kendelse vedr. anvendelse af pisk m.v.
DIF's appelinstans kendelse vedr. DRF's appelsag om eksklusion fra rideklub
Kendelse vedr. Klage over opsigelse af bokse - Se Disciplinærudvalgets kendelse
Kendelse vedr. Klage over ikke etisk korrekt behandling af hest - Se Disciplinærudvalgets kendelse