Hvad leder du efter?

DRF

Distriktsgrænser


Ifølge Dansk Ride Forbunds love skal distrikternes grænser følge kommunegrænserne, således at alle klubber i en kommune tilhører samme distrikt. Grundet ændringerne i kommunegrænserne har der i 2007 været kommuner, der modsat hensigten har været delt mellem to distrikter. Ved bestyrelsesmødet d. 28. november 2007 blev det derfor besluttet at ændre distriktsgrænserne, således at disse igen følger kommunegrænserne med ikrafttrædelse pr. 1. januar 2008. Ændringerne sker på baggrund af følgende objektive retningslinier:

1) Ved gennemgang af kommunernes distriktsplacering er der fundet klubber, som tidligere ikke har været placeret i det korrekte distrikt. Disse skal ændres til at tilhøre det korrekte distrikt.

2) Ved sammenlægning af kommuner på tværs af nuværende distriktsgrænser skal den nye kommune tilhøre det distrikt, hvor færrest klubber skal skifte distrikt.

3) Hvis der i overstående er det samme antal klubber i hvert distrikt, skal den nye kommune tilhøre det distrikt med færrest antal klubber i forvejen.

Distriktsgrænser (pdf)