Hvad leder du efter?

DRF

Repræsentantskabsmøde 2021


Dansk Ride Forbunds repræsentantskabsmøde fandt i 2021 sted online, lørdag 17. april. Grundet Corona-restriktioner samt usikkerheden om tempoet for genåbningen af samfundet, traf bestyrelsen i februar beslutning om at afvikle årets repræsentantskabsmøde online. Se alle valgresultater i denne nyhed, og læs referatet af mødet her. Se desuden Årsrapport 2020 inkl. budget 2021 her.

Repræsentantskabsmødet 2021 indeholdt et formiddags- og eftermiddagsprogram. Formiddagsprogrammet var bygget op omkring 4 centrale temaer for ridesporten (se videoindslag ved at klikke på temaerne):


Dagsorden for eftermiddagsprogrammet, som var det officielle Repræsentantskabsmøde, så således ud:

Indhold

Velkomst og introduktion til onlinemødet

  1. Valg af dirigent – afstemning
  1. Bestyrelsen aflægger beretning – spørgsmål/kommentarer
  1. Forelæggelse af det reviderede regnskab – afstemning
  1. Fremlæggelse af budget 2021 – spørgsmål/kommentarer
  1. Optagelse af nye medlemmer – præsentation – afstemning
  1. Behandling af indkomne forslag - præsentation - afstemning

Repræsentantskabsmødet suspenderes midlertidigt og årets klubpris annonceres. Herefter genoptages Repræsentantskabsmødet.

  1. Valg af formand – afstemning
  1. Valg af øvrige medlemmer og suppleanter til bestyrelsen – afstemning
  1. Valg af medlemmer og suppleanter til appeludvalget – afstemning
  1. Valg af revisor og revisorsuppleant – afstemning
Afslutning