Hvad leder du efter?

DRF

Historien om DRF

Her kan du læse Dansk Ride Forbunds historie.Dansk Ride Forbund blev stiftet den 23. juli 1917 af C.A. Kraft, som blev forbundets formand de første fem år. I 1918 blev forbundet optaget i Danmarks Idrætsforbund.

I november 1921 var Dansk Ride Forbund blandt de syv specialforbund, der dannede det internationale rideforbund: Federation Equestre International (FEI). Foruden det danske forbund var det forbundene fra Belgien, Frankrig, Italien, Japan, Norge, Sverige og USA. I 2007 er 134 lande medlem af FEI.

Forbundets struktur har ændret sig en del igennem årene. De væsentligste ændringer er sket i årene 1970 og 2000. I 1970 blev landet opdelt i distrikter efter de daværende amter og hver distrikt valgte en distriktsbestyrelse, der igen valgte et medlem til at repræsentere dem i den daværende Hovedbestyrelse for Dansk Ride Forbund. Ud over distrikterne var disciplinudvalgenes formænd repræsenteret i Hovedbestyrelsen sammen med formanden for den daværende Afdeling Sport og forbundsformanden, som var direkte valgt af repræsentantskabet. Hovedbestyrelsen bestod dermed af ca. 18 personer.

Der var nedsat et forretningsudvalg til at varetage den daglige drift. Forretningsudvalgetbestod af formanden for forbundet, samt de øvrige afdelingsformænd: Afdeling Organisation, Afdeling Sport, Afdeling Uddannelse og Afdeling Bredde.

I 2000 kom der igen en strukturændring. Denne fjernede distrikternes direkte repræsentation i den daværende Hovedbestyrelse. Hovedbestyrelsen skulle fremover bestå af 7 medlemmer: en formand, en næstformand samt 5 medlemmer direkte valgt af repræsentantskabet.

I 2007 fik forbundet et sæt nye love, som blev vedtaget på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 16. juni 2007 i Odense. Lovene fulgte efter endnu en tilpasning af forbundets organisation. Hovedbestyrelsen blev med de nye love blev til bestyrelsen og afdelingsformandsfunktionerne blev nedlagt. Kim Berner var sidste formand for afdeling Elite og Sport, Troels Ullerup for Afdeling Bredde og Søren S. Sørensen for Afdeling Uddannelse.

Efter nedlæggelsen af amterne pr. 1. januar 2007 har Dansk Ride Forbund bibeholdt distriktsstrukturen (pr. august 2007).