Hvad leder du efter?

DRF

Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynets vejledning handler om krænkende handlinger i arbejdet, herunder mobning og seksuel chikane, mellem ansatte og mellem ansatte og deres ledere.


Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane, som udøves af personer, der ikke er ansatte eller arbejdsgiver i virksomheden, fx borgere og kunder, er arbejdsrelateret vold.

Arbejdstilsynets vejledning om krænkende handlinger.