Hvad leder du efter?

DRF

Valg af ordinære medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

​Ifølge vedtægternes paragraf 7 skal der ved årets repræsentantskabsmøde vælges tre bestyrelsesmedlemmer og en førstesuppleant.


Kandidat

Opstiller til én
af de vakante bestyrelsesposter

Opstiller til én
af de vakante suppleantposter
CV, video, etc.
Jakob Blicher Ravnsbo x  
Ditte Bach Sørensen  x

x

Thomas Vogt Hansen

x x

Lis Mølholm Juul

x x

Henrik Jørgensen

x x