Hvad leder du efter?

DRF

Organisation

Sådan er DRF organiseret.


Jf. DRF’s love er det klubberne, der er medlem af Dansk Ride Forbund. I alt er ca. 450 rideklubber medlem af DRF, og det er klubberne, der blandt deres medlemmer udpeger de personer, der udgør Repræsentantskabet, som er forbundets øverste myndighed. Repræsentantskabet mødes mindst én gang årligt til det ordinære repræsentantskabsmøde, hvor bl.a. forbundets bestyrelse vælges.

Klubberne er sammensluttet i et antal distrikter, som varetager en række opgaver af fælles art for deres klubber. Et distrikt dækker et antal kommuner og omfatter klubber med hjemsted i kommunen. 

Bestyrelsen, som udover formand og næstformand, består af 5 medlemmer, der har ansvaret for den daglige ledelse af forbundet, herunder ansvaret for forvaltningen af forbundets midler. Bestyrelsen bistås i dette arbejde af en driftsorganisation bestående af en administration ledet af en direktør, samt et antal fag- og disciplinspecifikke udvalg. Bestyrelsen nedsætter det antal udvalg, der er behov for. Udvalgene er sammensat af et antal ulønnede medarbejdere.

Den daglige ledelse af administrationen, herunder den personalemæssige ledelse af de ansatte medarbejdere, varetages af forbundets direktør, som ansættes af bestyrelsen, og i det daglige arbejde refererer direkte til forbundets formand. 

Læs om Dansk Ride Forbunds Code of Conduct her