Hvad leder du efter?

DRF

Valg af ordinære medlemmer og suppleanter til bestyrelsen


New column

Kandidat

Opstiller til én
af de vakante bestyrelsesposter

Opstiller til én
af de vakante suppleantposter
CV, video, etc.
Jørgen Mertz x  
Tina Callesen x

 

Ulla Tørnæs x x
Jakob Schou x x
Helle Juul x  
Bo Gejl x x