Hvad leder du efter?

DRF

Tryg i sporten

På denne side finder du tips, fakta og værktøj til at skabe tryghed i ridesporten. Du finder desuden en guide til, hvor du kan henvende dig, hvis du, dit barn eller en du kender har været udsat for en krænkelse.

Hvor skal jeg henvende mig?
Hvis du er i tvivl, om hvor du kan eller skal henvende dig, hvis du selv eller en bekendt har været udsat for krænkende adfærd, har vi hos DRF udviklet et flowchart, som guider dig på rette vej. Når du har fundet ud af, hvor du kan søge videre hjælp og vejledning, kan du klikke i menuen og læse mere om dine muligheder.


Dansk Ride Forbund ønsker at oplyse og informere om samt forebygge grænseoverskridende og krænkende adfærd. DRF kan ikke tage stilling til skyldsspørgsmål, men står til rådighed for vejledning og hjælp med den videre proces.

For at DRF skal kunne handle på en henvendelse, skal dette være en førstehåndsberetning. Har du viden om eller kendskab til denne type hændelser, bør du opfordre den eller de involverede parter til selv at henvende sig til DIF's whistleblowerordning eller politiet. DRF har ikke bemyndigelse til at henvende sig til personer, som ikke selv har henvendt sig til rideforbundet eller givet samtykke til dette.

Hvis og når du henvender dig til DRF, vil vi oplyse dig om dine muligheder og så vidt muligt forsøge at guide dig i den videre proces. Er du i tvivl om, hvad du kan gøre, kan du kontakte DRF eller DIF's udviklingskonsulent Maiken Ziebell. på tlf. 29 66 86 70 eller mail mzb@dif.dk

Maiken arbejder med forebyggelse og hindring af seksuelle overgreb i idrætten, og er særlig rådgiver i denne type sager. Maiken er desuden projektleder på #Gamechanger-projektet, der omhandler inklusion af LGBT+ minoriteter i idrætten.