Hvad leder du efter?

Uddannelse & funktionsbeskrivelse


Funktionsområde – Teknisk Delegerede

TD uddannelse for spring og dressur 
Funktionsbeskrivelse - opgaver på stævnepladsen

Huskeliste for TD

Uddannelsesaftale 
Uddannelsesskema

Evalueringsskema til bedømmelse af TD (PDF)
Evalueringsskema til bedømmelse af TD (Word)
Hjælp til evaluering (det skal du igennem)
Evalueringsskema for fungerende C og B TD (PDF)
Evalueringsskema for fungerende C og B TD (Word)

Sådan kommer du praktisk i gang som TD-aspirant

Forud for opstart som TD aspirant, skal du dels have en samtale med DRF (pr. telefon), ligesom du skal indgå en uddannelsesaftale med det distrikt, du er tilknyttet.

I forbindelse med dette, vil du også blive tildelt en mentor, der praktisk tager dig med til stævner og som kan hjælpe dig med at komme i kontakt med andre TD’ere for stævnedeltagelse.
Uddannelsesaftalen udfyldes af aspirant og distrikt og sendes til DRF via mailen td@rideforbund.dk

Slutteligt oprettes aspiranten på rideforbund.dk, og så er du i gang.

Military
​B-Teknisk Delegeret
C-Teknisk Delegeret

Voltigering
Uddannelse som Teknisk Delegeret i Voltigering
Supplement til TD-gerningen i voltigering

Distance
Uddannelse som Teknisk Delegeret i Distance

Evalueringsskema til bedømmelse af TD (word)