Hvad leder du efter?

International stævnedeltagelse

Tilmelding til stævner under FEI skal altid sendes via Dansk Ride Forbund. Herunder kan du se proceduren for tilmelding til internationale stævner.Ved Internationale stævner bruges begreberne Nominated og Definite Entry.
- Nominated Entry: Anvendes kun ved store mesterskaber.
- Definite Entry: "tilmeldingsfristen" og er den dato, hvor der angives de endelige startende.

Er der flere ryttere, der ønsker at deltage i forhold til det antal pladser angivet i propositionerne, vil DRF forsøge at få pladser til alle.
Kan det ikke lade sig gøre, udtages ekvipagerne af landstræneren.

Hvis man er interesseret i at deltage i internationale spring- og militarystævner, sendes der altid en mail til jumping@rideforbund.dk og til internationale dressurstævner, sendes en e-mail til den pågældende aldersgruppes holdleder.

Procedure for tilmelding til internationale springstævner: 

Ponyryttere skal minimum være rytterkategori 4
Hesteryttere minimum rytterkategori 3.


1: Der sendes en mail til jumping@rideforbund.dk med rytterens navn og FEInummer samt hestens navn og FEI-nummer. HUSK at angive hvis der ønskes spåner, strøm til lastbil eller lign. 

2: Husk! at sørge for at få købt den internationale rytterlicens (FEI rytterlicens), dette gøres via din Go!-profil under feltet "mine oplysninger". Ingen ryttere tilmeldes før denne FEI rytterlicens er gyldig for det pågældende år.

3: Ændringer omkring hest eller lignende skal ligeledes altid sendes til jumping@rideforbund.dk. (bemærk at såfremt framelding eller andre ændringer kræver et beløb fra stævnearrangøren, hæfter den pågældende rytter fuldt ud på denne regning).

4: Som international springrytter skal du selv holde øje med din status på tilmeldinger via "FEI SPORT APP" eller "FEI SPORTSMANAGER APP". Her kan du selv følge med om du bliver accepteret, afvist osv.

5: Resultater opnået ved internationale stævner hvor tilmelding er sket gennem Dansk Ride Forbund vil automatisk blive registreret (dog kun såfremt ryttere og heste er dansk registeret) - det er dog altid rytterens eget ansvar at holde øje med at alt er korrekt registreret på den pågældendes Go!-profil.
Resultater opnået ved nationale stævner i udlandet, hvor rytteren selv har meldt til skal indsendes til DRF med tydelig kopi af resultat listen og vil derefter blive registreret.
 

FEI-pas  (FEI recognition card)
Når man ønsker at starte ved et internationalt stævne, kræver det, at hesten har et FEI pas (FEI recognition card), dette fås ved henvendelse til DRF via email Jumping@rideforbund.dk eller via tlf: 43 26 28 28. (For danske ryttere ved internationale stævner afholdt i DK kræves det først ved start i CSI3*, dvs. her kan der nøjes med at oprette hesten eller ponyen i FEI databasen).

Registrering
Ved start til internationale stævner skal både hest og rytter registreres i FEI. DRF søger for at registrerer hest og rytter ved første internationale start på året.  

Vaccinationer
Læs her

Links:
FEI's hjemmeside