Hvad leder du efter?

International stævnedeltagelse

Tilmelding til stævner under FEI skal altid ske via Dansk Ride Forbund. Herunder kan du se proceduren for tilmelding til internationale stævner.


New column

OBS! Husk at benytte FEI HorseApp korrekt i forbindelse med europæiske FEI-stævner!

Skal du starte europæiske FEI-stævner, skal du huske at oploade den påkrævede temperaturdokumentation til FEI via FEI HorseApp. Læs med her, så du er sikker på, du overholder FEI’s krav, og undgå skrappe sanktioner.
 

 

Guide - Mit første FEI stævne: 
Skal du starte dit første FEI stævne, har vi samlet nyttig information i denne PDF fil. 


Procedure for International stævnedeltagelse i dressur:
Se nærmere bekrivelse i Sportsplanerne

Procedure for international stævnedeltagelse i Military:
Når du ønsker at blive tilmeldt udfyldes følgende tilmeldingsblanket og fremsendes til Holdleder Kerstin Emilie Dallmann via email - keda@rideforbund.dk.  

Tilmeldingsblanket (WORD)


Procedure for international stævnedeltagelse i Spring:

1: Der sendes en mail til jumping@rideforbund.dk med rytterens navn og FEI-nummer samt hestens navn og FEI-nummer. HUSK at angive hvis der ønskes spåner, strøm til lastbil eller lign. 

2: Husk! at sørge for at få købt den internationale rytterlicens (FEI rytterlicens), dette gøres via din Go!-profil under feltet "mine oplysninger". Ingen ryttere tilmeldes før denne FEI rytterlicens er gyldig for det pågældende år.

3: Ændringer omkring hest eller lignende skal ligeledes altid sendes til jumping@rideforbund.dk. (bemærk at såfremt framelding eller andre ændringer kræver et beløb fra stævnearrangøren, hæfter den pågældende rytter fuldt ud på denne regning).

4: Som international springrytter skal du selv holde øje med din status på tilmeldinger via "FEI SPORT APP" eller "FEI SPORTSMANAGER APP". Her kan du selv følge med om du bliver accepteret, afvist osv.

5: Resultater opnået ved internationale stævner hvor tilmelding er sket gennem Dansk Ride Forbund vil automatisk blive registreret (dog kun såfremt ryttere og heste er dansk registeret) - det er dog altid rytterens eget ansvar at holde øje med at alt er korrekt registreret på den pågældendes Go!-profil.
Resultater opnået ved nationale stævner i udlandet, hvor rytteren selv har meldt til skal indsendes til DRF med tydelig kopi af resultat listen og vil derefter blive registreret.

6: Krav til springrytteren:
Ponyryttere skal minimum være rytterkategori 4
Hesteryttere minimum rytterkategori 3.

FEI-pas  (FEI recognition card)
Når man ønsker at starte ved et internationalt stævne, kræver det, at hesten har et FEI pas (FEI recognition card), dette fås ved henvendelse til DRF via email sbc@rideforbund.dk eller via tlf: 78 71 26 30. (For danske ryttere ved internationale stævner afholdt i DK kræves det først ved start i CSI3*, dvs. her kan der nøjes med at oprette hesten eller ponyen i FEI databasen).
Læs mere om FEI pas / FEI registrering.

Registrering
Ved start til internationale stævner skal både hest og rytter registreres i FEI. DRF søger for at registrerer hest og rytter ved første internationale start på året. 

FEI-ponymåling:
Læs mere her 

Vaccinationer
Læs her

Links:
FEI's hjemmeside