Hvad leder du efter?

DRF

Etiske retningslinjer

Her kan du læse Dansk Ride Forbunds retningslinjer for etisk korrekt brug af hesten til ridesport pr. 1. januar 2021. Retningslinjerne skal overholdes både i den daglige omgang med heste og ved konkurrencer.


 

 1. Indenfor al ridesport skal hensynet til hesten prioriteres over alt andet.
   
 2. Hestens velfærd skal gå forud for avlerens, trænerens, rytterens, ejerens, hestehandlerens, stævnearrangørens, sponsorens og officials interesser og ønsker.
   
 3. Omsorg for, og den veterinærmedicinske behandling af hesten, skal alene have til formål at fremme dens sundhed og velbefindende.
 1. Al brug af heste i dagligdagen såvel som til konkurrence skal være tilpasset hestens naturlige kapacitet, kondition og fysiske kapacitet. Hestens fysiske og mentale sundhed skal have højeste prioritet indenfor al ridesport og øvrige anvendelse
 1. Enhver form for ridning og træning af heste skal tage udgangspunkt i metoder, som ikke skader hesten fysisk eller psykisk. Heste skal motiveres i træning og konkurrence under trygge og tillidsbaserede forhold.
 1. God foderstand, hygiejne samt overholdelse af forsvarlige sikkerhedsforskrifter skal til stadighed tilstræbes. Det er ejerens og/eller brugerens pligt at drage omsorg for:
  1. at hesten holdes i god foderstand og har fri adgang til frisk vand. I rideklubber påhviler dette ansvar for de på klubbens faciliteter opstaldede heste tillige bestyrelsen samt den daglige leder.
  2. at drage omsorg for, at hestens hove beskæres jævnligt og korrekt.
  3. at hesten bliver undersøgt og eventuelt behandlet mod orm.
  4. at hesten jævnligt får tandeftersyn med eventuel behandling.
  5. at hesten motioneres dagligt ved udlukning på fold, ved skridtture eller ved træning i et omfang, der som minimum opfylder gældende lovgivning.
 1. Syge og skadede heste skal efter behov tilses af en dyrlæge. Den veterinærmedicinske behandling af heste, skal alene have til formål at fremme dens sundhed og velbefindende.
 1. Under transport af heste skal der sikres god renligholdelse og ventilation i transportvognen, og hesten skal hyppigt fodres og vandes.
 1. Det er af stor betydning til stadighed at forbedre uddannelsen i træning og håndtering af hesten, samt at fremme veterinærmedicinske studier.
 1. Rytterens personlige ridefærdighed, hestefaglige viden og kunnen skal udvikles, da disse faktorer er af stor betydning for hestens trivsel og velfærd.
 1. En person som forventer og forlanger en præstation af en hest skal forud have trænet hesten på en kompetent og omsorgsfuld måde, så den er klar til præstationen. Målet med enhver træning af hest og rytter er den højest mulige grad af harmoni mellem menneske og hest.
 1. Enhver form for ridning og træningsmetoder skal tage hensyn til, at hesten er et levende væsen, og må således ikke omfatte fysisk eller psykisk vold overfor hesten. Det er ejerens pligt at drage omsorg for, at hesten ikke udsættes for fysisk eller psykisk vold. I rideklubber påhviler ovennævnte ansvar for de på klubbens faciliteter opstaldede heste tillige bestyrelsen samt den daglige leder. Ved fysisk og/eller psykisk vold forstås:
 1. rykning/flåning/savning med bidet i munden
 2. anvendelse af pisk ud over hvad der karakteriseres som korrektion og/eller irettesættelse
 3. uhæmmet anvendelse af sporer
 4. anden vold der har karakter af afstraffelse
 5. rollkur og hyperfleksion forstået som bøjning af hesten under tvang.
 1. Enhver klub under Dansk Ride Forbund, og alle medlemmer af disse klubber er forpligtet til at respektere hestens ret til omsorg, pleje og god behandling. Hesteejeren er forpligtet til at drage omsorg for, at hestens staldforhold opfylder gældende lovgivning, eksempelvis at boksen har den fornødne størrelse og loftshøjde, at stalden har fornøden udluftning og lysindfald, samt at madrassen holdes tør og ren. I rideklubber påhviler ovennævnte ansvar for de på klubbens faciliteter opstaldede heste tillige bestyrelsen samt den daglige leder.
 1. De reglementariske bestemmelser indenfor ridesporten vedrørende hestens behandling, velfærd og sundhedstilstand skal overholdes ikke blot under deltagelse i stævner, men nok så vigtigt under den daglige træning. Nævnte reglementariske bestemmelser skal kontinuerligt revideres, for at sikre hestens velfærd.

   

Læs 'Dansk Ride Forbunds retningslinjer for etisk korrekt anvendelse af hesten til ridesport' i PDF-format her.