Hvad leder du efter?

Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

Handel via Rideforbund.dk sker hos:
DANSK RIDE FORBUND (CVR.: 10 88 29 15)
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby

Onlinegebyr
Ved betaling på Rideforbund.dk opkræves et administrationsgebyr, der går til drift af Rideforbund.dk. Gebyret er angivet i danske kroner (DKK) og udgør kr 40. 

Betalingsmidler
Følgende betalingsmidler accepteres: Dankort, e-Dankort, VISA/Dankort, VISA Electron, VISA, MasterCard, Maestro, Visa, American Express, JCB.
Beløbende trækkes ved tilmelding.

        

Net-betaling & sikkerhed 
Vi anvender betalingssystemet ePay, der er godkendt af Nets/Teller (PBS). Køb af ydelser via Internettet er serviceret af Nets og derfor sikkert. Alle kort-data sendes krypteret direkte til Nets og lagres af sikkerhedsmæssige grunde ikke hos Dansk Ride Forbund.


 

Bindende tilmelding 
Din registrering/tilmelding gælder med det samme. Registreringen/tilmeldingen anses for bindende, når betalingen er gennemført. Framelding til stævner skal ske skriftlig direkte til stævnearrangøren. Øvrige ændringer til foretagne registreringer/tilmeldinger skal ske ved henvendelse til Dansk Ride Forbund på go@rideforbund.dk.

Personlige oplysninger
Dansk Ride Forbund giver efterstående indtastede oplysninger videre

  • Navn, telefonnummer, e-mailadresse, adresse og fødselsdato til Equipe – stævneadministrationssystem og stævnearrangøren (tredjemand) i forbindelse med tilmelding til stævner
  • Navn, telefonnummer, e-mailadresse og postnummer til øvrige deltagere ved tilmelding til kurser/møder og samlinger.
  • Navn, telefonnummer og ponyens navn og Id-nummer til ponymålerne og øvrige deltagere ved tilmelding til ponymåling

Arrangørerne er forpligtet til ikke at videregive dine personlige oplysninger til tredjemand. 

Kvittering 
Kort tid efter dit køb vil din kvittering ligge på din profil www.rideforbund.dk under "Mine indkøb".

Priser 
Alle priser er i danske kroner (DKK). Priserne – kurser, samlinger og stævnetilmelding undtaget - fastsættes af Dansk Ride Forbunds bestyrelse.
Prisen for at tilmelde til et kursus afhænger af det enkelte kursus. Det er Dansk Ride Forbund, der i samarbejde med en evt. kursusarrangør fastsætter priserne for kurserne.

Prisen for at tilmelde til et stævne afhænger af det enkelte stævne. Det er stævnearrangøren, der fastsætter priserne, og eventuelt overskud fra stævnet administreres af stævnearrangøren. Dansk Ride Forbund overfører inden stævnet betalingerne for onlinetransaktionerne – tilmeldingerne - til stævnearrangøren. Ved framelding til et stævne, skal dette ske skriftlig direkte til stævnearrangøren. Øvrige ændringer til foretagne registreringer/tilmeldinger skal ske ved henvendelse til Dansk Ride Forbund på go@rideforbund.dk.

Aflysning af stævne/klasse/start
Såfremt stævnearrangøren aflyser stævnet eller klassen, refunderes administrationsgebyret ved onlinetilmelding på www.rideforbund.dk ikke. Dette gælder også, hvis du har været på venteliste og ikke kommer til start. Dette skyldes, at www.rideforbund.dk har udgifter for din transaktion, uanset om du kommer til start eller ej. Selve indskuddet for klassen skal stævnearrangøren refundere. Dette sker ved, at du kontakter stævnearrangøren med oplysninger om kontonummer, og hvad du skulle starte.

Øvrige aflysninger
Såfremt Dansk Ride Forbund aflyser kurser, ponymåling, samlinger mv. refunderes administrationsgebyret ved onlinetilmelding på www.rideforbund.dk ikke. Dette gælder også, hvis du har været på venteliste og ikke kommer med. Dette skyldes, at www.rideforbund.dk har udgifter for din transaktion, uanset om du kommer med eller ej. Selve indskuddet for tilmeldingen refunderes af Dansk Ride Forbund.

Fortrydelse
Der er ikke fortrydelsesret ved tilmelding til stævner og kurser, der afholdes på en bestemt dato eller indenfor en bestemt periode. 

Forbehold
Dansk Ride Forbund tager forbehold for bl.a. eventuelle trykfejl, moms- og afgiftsændringer. 
​Vi forbeholder os retten til at ændre gebyrstørrelsen uden yderligere varsel inden tilmelding.

DRF Dressur App
Du kan helt gratis downloade DRF Dressur App via App Store eller Google Play. Efter du har downloadet app’en, har du mulighed for at købe udvalgte dressur- og militaryprogrammer. Du skal være mindst 13 år for at købe programmerne i DRF Dressur App, og vi forbeholder os til en hver tid retten til at ændre vilkårene for prisen på programmerne samt eventuelt udløb. Der ydes ikke fortrydelsesret på programmer til download, hvis der er klikket på ”Køb” og download er påbegyndt. Når du køber programmerne i enten App Store eller Google Play, er det ikke muligt at overføre disse køb fra en enhed til en anden.

Oplysning om klagemuligheder
En klage over en vare eller tjenesteydelse kan indgives til Nævnenes Hus, Mæglingsteamet for Forbrugerklager, Toldboden 2, 8800 Viborg via Klageportalen for Nævnenes Hus. Mæglingsteamet vil forsøge at løse tvisten ved mediation, og hvis det ikke lykkes at finde en løsning, kan du indbringe klagen for Forbrugerklagenævnet. Det er som udgangspunkt en forudsætning for at klage, at varen eller ydelsen, som du vil klage over, har kostet mindst 1.110 kr. og højst 100.000 kr. Beløbsgrænserne kan blive ændret. Du skal betale et gebyr for at få klagen behandlet.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mailadresse go@rideforbund.dk.