Hvad leder du efter?

Rideklub & elevskole

Ryttermærke 1

Emner i Ryttermærke 1:


Ryttermærke 1: Begynder
Ryttermærke 1 henvender sig til eleven, der for første gang skal stifte bekendtskab med ridning og heste. På dette niveau fokuserer undervisningen på grundlæggende sikkerhed, herunder elevens udstyr og egne begrænsninger samt sikker omgang med hesten (strigling, ophold på staldgang). Derudover introduceres eleven til grundlæggende viden om hestes biologi (instinkter og sanser). I ridningen er der fokus på op- og afsidning, skridt, trav og lette voltefigurer.

Målet er, at eleven opnår en basal viden og færdigheder, der gør eleven i stand til at:

 • omgås hesten sikkerhedsmæssigt forsvarligt i stalden og på ridebanen
 • have forståelse for stalden som hestens hjem
 • kunne strigle en opbundet hest
 • forstå betydningen af hestens flok- og flugtinstinkt samt syn og hørelse
 • kunne ride hesten i skridt og trav gennem simple voltefigurer

Under materiale, i menuen til venstre, finder du/I:

 • Fagplan for Ryttermærke 1, som inkluderer læringsmål. Det er fagplanen der er pensum for dette ryttermærke og dermed den der skal undervises ud fra.
 • Lektionsbeskrivelser, der kan bruges som inspiration til, hvordan en lektion på dette niveau kan se ud, såfremt man som klub vælger at integrere ryttermærkerne i elevskolen.
 • Øvelsesark til eleverne, så de kan øve sig derhjemme, i rytterstuen eller lign.
 • Videoer der understøtter fagplanen og undervisningen. 
 • Diplomer, som klubben kan uddele til eleverne når en given ryttermærkeprøve er gennemført.
 • Printvenlige emneoversiger der kan hjælpe undervisere med at bevare overblikket over hvad der er undervist i på hvert enkelt hold.