Hvad leder du efter?

Ridesport

Musik ved stævner (KODA)

Medlemsklubber under Dansk Ride Forbund kan frit bruge musik ved stævner uden at skulle betale det såkaldte Koda-vederlag. Det sikrer en aftale, som forbundet har indgået med Koda og Gramex, der forvalter rettighederne for ophavsretsbeskyttet musik. Dansk Ride Forbund har forhandlet en samlet pris for vores medlemsklubber og vederlaget er dækket af klubbernes medlemskontingent. Aftalen omfatter IKKE brug af musik ifm. streaming fra et ridestævne.God aftale for klubberne
Aftalen mellem forbundet og Koda og Gramex omfatter ridestævner, der arrangeres af medlemsklubber under Dansk Ride Forbund. Dermed dækker aftalen ikke arrangementer, hvor Dansk Ride Forbund ikke er hovedarrangør eller i de tilfælde, hvor det sker i samarbejde med andre rideforbund, som ikke har indgået aftale med Koda.

Aftalen betyder, at der kan anvendes musik som baggrund, ifm. opvisning, pausemusik samt musik på stævnepladser og langs ruter.

Følgende musik er dækket af aftalen: baggrundsmusik herunder pausemusik i mellem opvisningerne, musik under stævnet og 30 minutter før og efter stævnet, musik til ledsagelse ved opvisningen samt musik langs ruten.

Ved spørgsmål til aftalen kan Koda kontaktes på 33 30 63 30.

Aftalen omfatter IKKE streaming
Såfremt i livestreamer fra ridestævner, hvor der benyttes musik, er det vigtigt at være opmærksom på, at brugen af musik IKKE er omfattet af ovenstående aftale. Derfor skal I indgå en særskilt aftale med Koda om brugen af musik ifm. streaming. 

Det er streamingudbyderen, der skal indgå aftale med Koda. Altså hvis klubben selv står for streamingen, er det klubben, der skal indgå aftale. Er det en ekstern streamingleverandør, der viser streamingen, er det leverandøren, der skal indgå aftale med Koda.

Kodas Medieafdeling kan i denne forbindelse kontaktes på 33 30 63 90.