Hvad leder du efter?

Ridesport

Ryttermærke - voltigering

Ryttermærke - voltigering er et nyt tiltag til klubber, der tilbyder undervisning i voltigering. Ryttermærke - voltigering tager udgangspunkt i DRF's ryttermærker som er udviklet til anvendelse i elevskolen. Ryttermærke - voltigering består af udvalgte emner fra ryttermærke 1-3, hvor der er fokuseret på sikkerhed, hestehold og hestevelfærd, og hvor de ride-tekniske elementer er taget ud.


Om ryttermærke - voltigering
Ryttermærke - voltigering består af en fagplan med forskellige temaer og emner der omhandler relevant viden for voltigører.
I voltigeringsundervisningen kan der undervises i elementer fra ryttermærkerne løbnende gennem åreet. Undervisningen kan tage udgangspunkt i fagplanen, som skitserer læringsmålene indenfor de forskellige emner.

Fagplanen findes her

For at understøtte undervisningen i ryttermærke - voltigering, kan der benyttes øvelsesark til nogle af emnerne. Det fremgår i fagplanen, hvilke emner der findes øvelsesark til.

Øvelsesark finder her

Ryttermærkeprøve
Når træneren mener at eleverne er klar til at tage ryttermærkeprøven kontakter træneren DRF på voltigering@rideforbund.dk
DRF hjælper herfra med indstilling af eleverne og opsætning af prøven.

Det kalenderår en voltigør tager ryttermærke - voltigering får voltigøren 50% rabat på køb af D-licens, som skal bruges ved voltigeringsstævner. Det kan altså give mening, at tage prøven inden det første stævne for voltigørerne det pågældende kalenderår.

Diplom
Når ryttermærkeprøven er bestået kan der downloades og udskrives et diplom.
​Diplom kan hentes her

Spørgsmål til ryttermærke - voltigering
Spørgsmål vedrørerende ryttermærke - voltigeirng kan rettes til DRF på voltigering@rideforbund.dk